Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

Doğal Çözümler Kitabı

Güncelleme Tarihi 21.02.2012

Bu kitap, WWF’in “Yaşayan bir Dünya için Korunan  Alanlar” programı ile T.C. Orman ve Su işleri Bakanlığı, UNDP ve WWF-Türkiye işbirliğinde yürütülen, Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında; GEF Küçük Destek Programı (SGP) ve MAVA Vakfı’nın maddi  katkısı ve Görsel Sanatlar Matbaacılık’ın desteğiyle Türkçeleştirilerek basılmıştır.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.