Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Doğa Araştırmaları Derneği – 02.01.2012

Güncelleme Tarihi 16.05.2012

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ile Yerelde Güç Birliği

Derneğimiz Adana Temsilciliği ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Adana Yerel Destek Merkezi ile genel değerlendirme toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda temsilciliğimiz ile gerek STGM gerekse yerelde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları arasındaki bağı güçlendirmek için yapılabilecek faaliyetler görüşüldü. Toplantıda ayrıca, Yumurtalık Lagünleri Eğitim ve Tanıtım Merkezi’nin etkin tanıtımı için gerçekleştirilebilecek etkinlikler geliştirildi.

http://www.dogaarastirmalari.org/index.php?option=com_content&view=article&id=44:sivil-toplum-gelitirme-merkezi-ile-yerelde-guec-birlii&catid=27:haberler&Itemid=4

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.