Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Diyarbakır STK’ları ihtiyaç analizi yaptı

Güncelleme Tarihi 03.06.2010
Diyarbakır STK’ları ihtiyaç analizi yaptı

STGM Diyarbakır 11 Nisan’da STGM Yönetim Kurulu üyesi Feray Salman’ın kolaylaştırıcılığında STK İhtiyaç Analizi Arama Toplantısı yaptı.

27 STK aktivistinin katıldığı toplantıda deneyim paylaşımı sohbetlerinin önemine vurgu yapılarak yerel ağların güçlendirilmesi, koordinasyon rolünün güçlendirilmesi, bilgiye ulaşmada aktif olunması, gönüllülük ve gençlik konularına ciddi biçimde yönelinmesi ve kapasite geliştirme desteğine ağırlık verilmesi gibi konular üzerinde duruldu.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.