Birlikte
STÖ Yardım Masası
Film Köşesi
Facebook Twitter

Diyarbakır Söz - 01.04.2008

Güncelleme Tarihi 12.01.2011

500 Bin Euro'luk Proje

Bayram BULUT
01.04.2008

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi tarafından, Diyarbakır'daki STK'lara yönelik yeni AB Hibe Programının tanıtımı yapıldı. STGM Koordinatörü Lezgin Yalçın, Türkiye'de Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Topluma Bütüncül Yaklaşım ve Katılımcı Yerel Projeler" başlıklı AB destekli yeni bir Hibe Programı başlatıldığını belirterek, Bu programın öncelikle yerel düzeyde çalışmalar yapan STK'ların küçük ölçekli projelerine destek vermeyi amaçladığını söyledi.  

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi tarafından, Diyarbakır'daki STK'lara yönelik yeni AB Hibe Programının tanıtımı yapıldı. Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına, çok sayıda STK temsilcisi katıldı. AB Hibe Programının tanıtımı hakkında bilgi veren STGM Sorumlusu Lezgin Yalçın, Türkiye'de Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Topluma Bütüncül Yaklaşım ve Katılımcı Yerel Projeler" başlıklı AB destekli yeni bir Hibe Programı başlatıldığını belirterek, Bu programın öncelikle yerel düzeyde çalışmalar yapan STK'ların küçük ölçekli projelerine destek vermeyi amaçladığını söyledi.

500 BİN EURO'LUK PROJE

Programın idarî konular, işbirliği, ağ oluşturma, kaynak geliştirme ve uluslararası diyalog konusunda sıkıntılar yaşayan orta ve küçük ölçekli yerel sivil toplum kuruluşlarını hedeflediğine değinen Yalçın, "Programın Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi'dir. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) programın teknik uygulamasından sorumlu olacaktır ve hibe projelerinin izleme çalışmalarını koordine edecektir. Toplam bütçenin 500 bin euro olduğu program kapsamında STK'lar tarafından yürütülecek projelere asgari 10.000 Euro ve azami 30 bin euro tutarında destek sağlanacaktır. Hibe Programı'nı tanıtmak üzere STGM tarafından Ankara, Hatay, Adana, İstanbul, Denizli, Aydın, İzmir, Diyarbakır, Eskişehir, Afyon, Kars ve Samsun illerinde, öncelikle çocuk, gençlik, engelliler, toplumsal cinsiyet, çevre, insan hakları ve kültür/sanat konularında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına yönelik tanıtım toplantıları düzenlenecektir" diye konuştu.

http://www.diyarbakirsoz.com/haberdetay.asp?newsid=6694&c=26

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.