Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

Diyarbakır Olay - 01.04.2008

Güncelleme Tarihi 12.01.2011

Hibe Programı Tanıtıldı
 
2008-04-01
 
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından yeni bir AB hibe programı tanıtımı yapıldı. Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

AB Hibe Programının tanıtımı hakkında bilgi veren STGM Sorumlusu Lezgin Yalçın, Türkiye’de Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Topluma Bütüncül Yaklaşım ve Katılımcı Yerel Projeler" başlıklı AB destekli yeni bir Hibe Programı başlatıldığını belirtti.

Toplam bütçe 500 bin Euro

Programın idarî konular, işbirliği, ağ oluşturma, kaynak geliştirme ve uluslararası diyalog konusunda sıkıntılar yaşayan orta ve küçük ölçekli yerel sivil toplum kuruluşlarını hedeflediğini belirten Yalçın, şunları söyledi: "STGM programın teknik uygulamasından sorumlu olacak ve hibe projelerini izleme çalışmalarını koordine edecek. Toplam bütçenin 500 bin Euro olduğu program kapsamında STK’lar tarafından yürütülecek projelere asgari 10.000 Euro ve azami 30 bin Euro tutarında destek sağlanacak" diye konuştu.

http://www.diyarbakirolay.com/article_view.php?aid=5116

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.