Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Dernekler Mevzuatı Eğitimleri Başladı

Güncelleme Tarihi 08.12.2016

STGM - TACSO işbirliğinde düzenlenen Dernekler Mevzuatı Eğitimlerinin ilki 9-10 Kasım'da Ankara'da gerçekleşti. Toplamda 386 başvurunun alındığı eğitimler Aralık - Mart dönemi boyunca Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılmaya devam edecek.

dernekler mevzuati eğitim fotoğrafı

Farklı illerden ve tematik alanlardan gelen 35 STÖ temsilcinin katıldığı eğitiminin ilk gününde STGM Hukuk Hattı Uzmanı Yasemin Öz dernekler için temel bilgileri aktardı. Öz bu kapsamda, kuruluş, genel kurul, bildirimler, üyelik işlemleri, şube, platform, üst birlik kurma, bağış yardım toplama konularına değindi. Eğitimin öğleden sonraki bölümünde Dernekler Dairesi Uzmanı Nazlı Belge katılımcıları denetim süreçleri konusunda bilgilendirdi ve dernekler dairesinden ve uzmanlarından nasıl faydalanabileceklerini aktardı.

dernekler mevzuati eğitim fotoğrafı

Mali ve idari konuların ele alındığı eğitimin ikinci gününde SMMM Ahmet Mısır, gelir giderlerin kayıt altına alınması, vergi işlemleri, derneklerde istihdam ve iktisadi işletme konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Eğitimin son oturumunda ise STGM Yönetim Kurulu Başkanı Levent Korkut güncel durumda ve OHAL kapsamında örgütlenme hakkına değinerek dernekler için önerilerde bulundu.

Bir sonraki eğitim 9-10 Aralık'ta Ankara'da kuruluş aşamasındaki derneklerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.