Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Dernekler Kanununun Bazı Maddelerine İlişkin Karşılaştırmalı Rapor

Güncelleme Tarihi 14.06.2010
Etiketler: hukuksal alanda STÖ'leri yakından ilgilendiren dokümanlar, Rapor

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.