Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

Dernekler Kanunu'ndaki Yeni Düzenlemeler, Eski ve Yeni Kanun Arasındaki Farklar, Medeni Kanun'daki Bazı Maddelerin Dernekler Mevzuatına Getirdikleri

Güncelleme Tarihi 23.06.2010
Etiketler: hukuksal alanda STÖ'leri yakından ilgilendiren dokümanlar

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.