Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Dernekler İçin Beyanname Süresi Nisan Ayı Sonunda Bitiyor

Güncelleme Tarihi 18.04.2018

Dernekler yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüler. Bu kapsamda 2017 yılı dernek beyannamesinin son bildirim tarihi 30 Nisan 2018.

Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden, kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanmak suretiyle elektronik ortamda doldurulmuş ve onaylanmış beyanname ve bildirimler, dernek tarafından verilmiş beyanname ve bildirimler olarak kabul edilir. Elektronik ortamda verilen beyannamelerin çıktıların alınarak mülki amirliğe verilmesine gerek yoktur.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.