TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Denge ve Denetleme Ağı Ekip Arkadaşları Arıyor!

Güncelleme Tarihi 02.05.2018

Denge ve Denetleme Ağı, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ile birlikte yürüttüğü proje çerçevesinde Ağ Sekreteryasında görev alacak ARGE & kampanya koordinatörü, dijital iletişim koordinatörü, saha koordinatörü arıyor.

Her üç pozisyon için görev süresi fonun süresi ile kısıtlı. Görev yeri ise Ankara.

Pozisyonlarla ilgilenen ve gerekli özelliklere sahip olan adayların özgeçmişlerini 8 Mayıs 2018 Salı günü mesai bitimine kadar yaseminbingol@sabanciuniv.edu adresine göndermeleri gerekiyor.

AR-GE ve Kampanya Koordinatörü

İş Tanımı

 • Ülke ve siyaset gündemini düzenli biçimde ve yakından izlemek
 • Siyasi gelişmeleri DDA’nın çalışmaları bakımından analiz ederek, akademik ve siyasi açıdan verilmesi gereken mesaj(lar)/hazırlanması gereken ürün(ler)le ilgili Ağın ilgili çalışma grupları ile sekreteryaya öneriler sunmak
 • Mesaj ve ürün çalışmalarını koordine etmek
 • Uzmanlarla yakından çalışarak politika belgesi ve raporların yazımını gerçekleştirmek
 • Ağın tüm araştırma, politika geliştirme ve kampanya süreçlerini yönetmek
 • Ağın akademik yayınlarının güvenilirliği ve tarafsızlığının sağlandığından emin olmak

Aranan Özellikler

 • Üniversitelerin siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk bölümlerinden mezun olmak
 • Benzer bir çalışmada en az üç yıl boyunca görev almış olmak
 • Ülke ve siyaset gündemine hakim olmak ve gelişmeleri analiz etme becerisi taşımak
 • Siyasi gelişmeleri Ağın çalışmaları açısından değerlendirebilme ve program oluşturabilme becerisine sahip olmak
 • Anayasa, kurumsal reform, demokratikleşme gibi alanlarda uzmanlar, akademisyenler ve paydaşlar hakkında genel bilgi sahibi olmak
 • Farklı çevrelerden gelen, farklı siyasi görüş/ideolojilere sahip Ağ üyeleri ve teknik birim çalışanları ile uyum içinde çalışabilmek
 • Farklı işleri bir arada yürütebilmek ve zamanında tamamlamak
 • Bilgisayar programları ve uygulamalarını mükemmel düzeyde kullanmak
 • İleri derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip olmak

Pozisyonla ilgilenen ve gerekli özelliklere sahip olan adayların,  hesap verebilir ve şeffaf bürokrasi üzerine hazırladıkları örnek bir politika belgesini, özgeçmişleriyle birlikte göndermeleri gerekmektedir.

Dijital İletişim Koordinatörü

İş Tanımı

 • Denge ve Denetleme Ağı’nın dijital iletişim stratejisini oluşturmak, takım içi iş dağılımını sağlamak ve uygulamasını yönetmek
 • Ağın yürüttüğü çalışmalarda dijital iletişim, sosyal medya, sosyal inovasyon vb. alanlardaki kişi, oluşum ve kurumlarla iş birliği geliştirmek
 • DDA’nın dijital dünyadaki varlıklarını (web sitesi, sosyal medya hesapları ve içerik yayınlanan tüm diğer mecraalar) yönetmek
 • Ağın topluluk ilişkileri, reform gruplarının üretimleri ve kampanya çalışmaları kapsamında yazılı ve görsel her türlü dijital içeriğin üretim süreçlerini koordine etmek
 • Sosyal medya hesapları, web sitesi ve kullanılan uygulamalar için düzenli aralıklarla analiz üretmek ve raporlama yapmak; dijital iletişim stratejisini analiz sonuçları doğrultusunda güncellemek
 • Ağın dijital topluluğunun inşa edilerek yönetilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, Ağın dijital dünyadaki görünürlüğünü arttırmak için stratejiler geliştirerek uygulamaya sokmak

Aranan Özellikler

 • Üniversitelerin, tercihen, (iletişim ve iktisadi idari bilimler) başta olmak üzere, sosyal bilimler fakültelerinden mezun olmak
 • Benzer bir projede en az iki yıl boyunca görev almış olmak
 • Bilgisayar programları ve uygulamalarını mükemmel düzeyde kullanmak
 • Sosyal medya başta olmak üzere, dijital medya mecraa ve araçlarına hakim olmak
 • İyi derecede dijital okur-yazarlık sahibi olmak; dijital dünyada üretilen datayı, DDA’nın çalışma alanları ve hedefleri bakımından anlamlı hale getirebilmek
 • Türkiye ve dünyada dijital alanda yaşanan gelişme/yenilikleri yakından takip etmek
 • Sivil toplum alanına aşina ve sivil toplum için iş üretmeye hevesli olmak
 • Farklı çevrelerden gelen, farklı siyasi görüş/ideolojilere sahip Ağ üyeleri ve teknik birim çalışanları ile uyum içinde çalışabilmek
 • Farklı işleri bir arada yürütebilmek ve zamanında tamamlamak
 • İleri derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip olmak

Saha Koordinatörü

İş Tanımı

 • Bölgesel/yerel düzeyde yürütülecek saha çalışmalarının planlamasına destek olmak, uygulamak ve koordine etmek
 • İl koordinatörlerini; yereldeki üyeler, paydaşlar ve il koordinatörleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek
 • Bölgesel/yerel düzeyde üye, paydaş ve topluluk ilişkilerini koordine etmek ve ilişkilerin sürdürülebilirliğini sağlamak
 • Ağ stratejisine göre illerde düzenlenecek olan kapasite geliştirme, eğitim ve topluluk oluşturma çalışmalarını yürütmek
 • Eğitim içeriklerinin oluşturulmasına destek olmak
 • Bölgesel/yerel toplantıları, faaliyetleri organize etmek (lojistik, faaliyet bütçeleri, veri kaydı, raporlama)
 • Bölgede/yerelde ilgili tüm taraflarla düzenli olarak iletişim içinde olmak, çalışmaların düzenli ve koordine içinde yapılmasını sağlamak
 • Bölgesel/yerel gelişmeleri Ağın çalışmaları açısından analiz ederek Ağın ilgili gruplarına ve sekreteryaya bildirmek/raporlamak, yürütülen programları il stratejilerine göre değerlendirmek ve nasıl bir çalışma yürütülmesi gerektiği üzerine öneriler sunmak
 • Ağın bölgede/yerelde yürüteceği bütün çalışmalarda ve topluluk ilişkilerinde DDA ilke ve değerleri, deklarasyonu ile stratejik planına göre hareket etmek, güvenilirliğin sağlandığından emin olmak

Aranan Özellikler

 • Üniversitelerin sosyal bilimler bölümlerinden mezun olmak
 • Sivil toplum alanında ve tercihen sahada, en az üç yıl deneyim sahibi olmak
 • Yerel/ulusal siyasi gündeme hakim olmak ve gelişmeleri analiz etme becerisi taşımak
 • Çok iyi derecede iletişim, sunum ve raporlama becerilerine sahip olmak (yazılı, sözlü, kültürler arası)
 • Farklı çevrelerden gelen, farklı siyasi görüş/ideolojilere sahip Ağ üyeleri ve teknik birim çalışanları ile uyum içinde çalışabilmek
 • Farklı işleri bir arada yürütebilmek ve zamanında tamamlamak
 • İleri derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip olmak
 • Seyahat engeli bulunmadan yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek

 Detaylar için bakınız. 

 

 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.