TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA-EIDHR) Hibe Programı Yeni Teklif Çağrısı

Güncelleme Tarihi 09.10.2019

Demokrası ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA-EIDHR) hibe programı için yeni teklif çağrısı yayınladı. Başvurular için son tarih 12 Mart 2019, Brüksel saatiyle 16:00.

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA), demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, insan hakları ve temel özgürlüklere saygının geliştirilmesi ve güçlendirilmesini desteklemek amacıyla Sivil Toplum Kuruluşlarına doğrudan mali destek vermektedir.

EuropeAid/162335/DD/ACT/TR referans numarasıyla başvuruya açılan DİHAA hibeleri için ön başvurular 12 Mart 2019 tarihine kadar kabul edilecek. Hibe programına başvurular İngilizce yapılacaktır. Başvuru sahiplerinin PADOR kaydının olması zorunludur.

Yerel ve ulusal düzeyde insan hakları politikalarının yapım, uygulama ve izleme süreçlerine sivil toplum katılımını güçlendirmeyi hedefleyen hibe çağrısında öncelik olarak belirlenen başlıklar şöyle;

•          Kadın hakları, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet

•          LGBTI hakları

•          İşkenceyi ve kötü muameleyi önleme

•          İfade özgürlüğü, inanç ve vicdan özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü

•          Adalete erişim, adil yargılanma hakkı;

•          Çocuk hakları;

•          Ceza infaz sisteminin iyileştirilmesi ve cezaevlerinde insan hakları;

•          Cezasızlıkla mücadele

•          Ayrımcılıkla mücadele, kültürel haklar, azınlık hakları

•          Göçmen, sığınmacı ve mülteci hakları

•          Sosyal haklar ve eşit fırsatlar (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte; engelli hakları, sendikal haklar, eğitim, sağlık, barınma, çevre hakkı)

Hibe kapsamında toplamda 3,1 milyon Avro destek verilmesi planlanıyor. DİHAA yeni dönem başvurularının ayrıntıları ve İngilizce yayınlanan başvuru rehberi için lütfen tıklayınız. 

Teklif çağrısı ve başvuruya ilişkin sorular için  son başvuru tarihinden 21 gün öncesine kadar delegation-turkey-dihaa@eeas.europa.eu adresinden iletişime geçebilirsiniz. 

 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.