TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

DEHA 20 - 14.12.2007

Güncelleme Tarihi 12.01.2011

STK’lar Mükemmelliği Arıyor

Küreselleşmeyle birlikte sadece özel sektör değil, sivil toplum kuruluşları da kendilerini yenilemek ve çağa ayak uydurmak zorunda. Artık yerelde çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları (STK’lar) uluslar arası toplantılara katılıyor, dünyadaki gelişmeleri takip ediyor ve alanındaki benzer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içine gidiyor.

Denizli’deki sivil toplum kuruluşlarının (STK) gelişmesi amacıyla kurulan Denizli Sivil Toplum Kuruluşları Gelişme Platformu (DESGEP) da bu amaçla STGM-DESGEP Yerel Destek Merkezi’nde 12 Aralık’ta STK’lar için Mükemmelliği Arama Toplantısı gerçekleştirdi. DESGEP Dönem Koordinatörü Prof. Dr. Diler Aslan’ın açılış konuşması ardından sivil toplum kuruluşları oluşturdukları platformun geleceğini tartıştı.

30’dan fazla STK temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Personel Yöneticileri Derneği Ege Şubesi Başkanı Dr. Barbaros Kon, STK’larla interaktif bir eğitim çalışması gerçekleştirdi. Beyin fırtınası çalışmasıyla DESGEP’in stratejilerini belirlemeye çalışan STK temsilcileri, grup çalışmalarıyla DESGEP’in stratejik planlama öncesi kuvvetli ve iyileştirmeye açık yönlerini, fırsat ve tehditlerini tespit etti. Katılımcı ve verimli geçen toplantıda DESGEP’le ilgili çok sayıda olumlu öneri ve alternatif gelişmeler ortaya çıktı.

Uluslar arası rekabet içinde şirketler ayakta kalabilmek için çevreyi anlamak ve yönetmek üzere topladığı bilgileri kullanarak sistematik olarak kendilerini değerlendirebilmek için SWOT Analizi yöntemi kullanmakta. Strengths (Üstünlükler), Weaknesses (Zayıflıklar), Opportunities (Fırsatlar), Threats (Tehditler) kelimelerinin kısaltmasından oluşan SWOT analizini, günümüzde etkinliğini ve verimliliğini artırmak isteyen sivil toplum kuruluşları da kullanıyor. STK’lar SWOT analizi ile iç ve dış etkenleri dikkate alarak, varolan güçlü yönlerini ve fırsatlarını en üst düzeyde kullanarak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmekte.

Artık uzun vadeli stratejiler geliştirebilen STK’lar kapasitelerini artırabilmekte, günü kurtarmaya çalışan STK’lar gerek maddi gerekse insan kaynakları gibi farklı sıkıntılarla ayakta kalma mücadelesi vermektedir.

Teknolojik gelişmelerle birlikte yerel ve uzak diye bir kavram kalmadı.
Ve bundan sonra rekabet sadece yereldeki benzer STK’lar arasında değil…

Gökhan Kılınç
STGM Denizli Koordinatörü
gokhan@stgm.org.tr

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.