Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Danışma Kurulu toplantısı ile Diyarbakır’daydık

Güncelleme Tarihi 03.06.2010
Danışma Kurulu toplantısı ile Diyarbakır’daydık

STGM'nin VII. Danışma Kurulu Toplantısı Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan 40 STÖ’den 58 kişinin katılımıyla 15 Mayıs 2009'da Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Toplantı, STGM Genel Müdürü Suade Arançlı ve STGM Diyarbakır Temsilcisi Şeyhmus Diken’in konuşmalarıyla açıldı.

Diğer tüm danışma kurulu toplantılarında olduğu gibi, Diyarbakır toplantısının da öncelikli amacı STGM’nin hedef grubunu oluşturan STÖ’lerle buluşmak ve STGM’nin gelecek dönem faaliyetlerini birlikte tartışıp yönlendirmekti. Diyarbakır toplantısında,  sivil toplum örgütlerinin temel misyonlarından biri olan “savunuculuk” konusu ele alındı. Bu konu kapsamında STGM Yönetim Kurulu Başkanı Levent Korkut bilgilendirme konuşması yaptı. Türkiye’de savunuculuk alanında önemli çalışmalar yapan Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği’nin (Ka-Der) Türk Ceza Kanunu çalışması, Çocuklar İçin Adalet Girişimi, İnsan Hakları Ortak Platformu’nun (İHOP) İfade Özgürlüğü Kampanyası, Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi’nin (RUSİHAK) “Akıl ve Ruh Sağlığı Alanında İnsan Hakları: 2008 Türkiye Raporu” ve Hasankeyf Yaşatma Girişimi’nin çalışmaları örgüt temsilcileri tarafından tanıtıldı.

Toplantı, STGM’nin yürüttüğü “Örgütlenme Özgürlüğü” Kampanyası tanıtımıyla devam etti. Bu bağlamda, katılımcılara Adana’da gerçekleştirilen VI. Danışma Kurulu toplantısının sonucunda oluşturulması planlanan “örgütlenme iletişim ağı” ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Daha sonra Levent Korkut’un kolaylaştırıcılığında Savunuculukta Lobicilik, STGM üyesi Ayhan Bilgen’in kolaylaştırıcılığında Savuculukta Raporlama Süreçleri ve STGM üyesi Necla Zarakol’un kolaylaştırıcılığında Savunuculukta Kampanya Yürütme başlıklı grup çalışmaları yapıldı.
 
Çalışma gruplarının çıktılarını birer temsilci seçerek sunmaları ve ardından tartışma ve değerlendirme oturumunun tamamlanmasının ardından STGM’nin VII. Danışma Kurulu Toplantısı sona erdi.

Toplantıda yapılan sunumların özetleri ve çalışma gruplarının çıktılarını içeren rapora www.stgm.org.tr adresli web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.