TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Dahil Et, Dönüştür, Gerçekleştir-2: Engelli Gençlerle Çalışma Deneyimi Olmayan Gençlik Çalışanlarına Yönelik Erasmus+ Gençlik Programı ve Engelli Hakları Konulu Eğitim Kursu

Güncelleme Tarihi 02.11.2017

Eğitimle engelli gençlerle çalışmak isteyen ancak bu konuda tecrübesi olmayan gençlik çalışanlarının engelli hakları, Erasmus+ Gençlik Programı’nın sosyal içerme boyutu, özellikle engelli gençlere sunduğu olanaklar hakkında bilgi düzeyini artırmak hedeflenmektedir.

haber fotoğrafıDetaylar şöyle:

Erasmus + Gençlik Programı herhangi bir ayrım olmaksızın tüm gençler için birçok fırsat sunmaktadır. Ancak engelli gençler erişilebilir fiziksel koşulların ve ihtiyaçlarına uygun araçların sağlanmaması ve çeşitli önyargı ve yanlış tutumlara dayalı engeller yüzünden bu fırsatlara ancak sınırlı şekilde erişim sağlayabilmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı bu ihtiyaçtan yola çıkarak bir eğitim serisi planlamıştır. Bu serinin ikinci eğitim kursu kapsamında, engelli gençlerle çalışmak isteyen ancak bu konuda tecrübesi olmayan gençlik çalışanlarının, gençlik liderlerinin ve gençlik eğitmenlerinin engellilik, engelli hakları, Erasmus + Gençlik Programı’nın sosyal içerme boyutu ve özellikle engelli gençlere sunduğu olanaklar hakkında bilgi ve bilinç düzeyini artırmak, mevcut projelerine farklı engel gruplarından gençleri dahil ederek, onlarla birlikte yerel/ulusal/uluslararası düzeyde projeler üretme konusunda kapasitelerini güçlendirmek hedeflenmektedir.
Eğitim kursu ile ayrıca şu hedefler öngörülmektedir;

- Katılımcıların engelli hakları, sosyal içerme, aktif gençlik katılımı ve eşitlik kavramları konusunda bilgi ve bilinç düzeyini artırmak, gençlik alanına engelli hakları perspektifi kazandırmak,
- Katılımcıların Erasmus+ Gençlik Programı araçlarını, engelli gençleri uluslararası gençlik faaliyetlerine aktif biçimde dahil etmek için nasıl kullanacaklarını öğrenmelerine katkı sağlamak,
- Engelli gençlerin Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında gerçekleştirilen özellikle hareketlilik projelerine katılımını nitelik ve nicelik bakımından artırmak, bu doğrultuda bireysel ya da grup içerisindeki öğrenme ve katılım süreçlerini destekleyecek yöntemler önermek,
- Gençlik çalışmalarında engelli gençlerin yalnızca dezavantajlı hedef grup olmaktan çıkarılmasına ve koyabilecekleri potansiyel katkının farkına varılmasını sağlamak.

Kurs Tarihi

19-24 Aralık 2017 | Ankara, Türkiye

Başvuru

Eğitim programı, engelli gençlerle çalışmak isteyen ancak bu konuda tecrübesi olmayan gençlik çalışanları, gençlik liderleri ve gençlik eğitmenlerine yöneliktir. Eğitime tam ve aktif katılım sağlanması, eğitim sonrasında katılımcının edindiği bilgileri kendi kuruluşu ile paylaşması ve uygulaması beklenmektedir. Eğitimde katılımcı merkezli ve içermeci yaygın eğitim teknikleri uygulanacak olup, bu yöntem ve araçlar engelli katılımcıların ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Başvuru için tıklayınız.

Kaynak

 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.