TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Cumhuriyet - 12.03.2006

Güncelleme Tarihi 12.10.2010

STK’ların güçlenmesi için…

“Altın günleri, kermesler, lokallerde kağıt oynanan, kahvehanede memleket kurtarılan günler... Ah, ne sivil günlerdi onlar.” Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Koordinatörü (STGM) Sunay Demircan, Türkiye'nin “sivil toplum mantığını” bu sözlerle eleştiriyor. Demircan'ın bir diğer eleştirisi de, "sivil fırsatçılık" mantığına yönelik. "Çünkü" diyor, "AB fonlarından pay alabilmek için bürokratlar vakıflar kuruyor, özel üniversiteler kendilerini STK olarak sunuyor, danışmanlık, projecilik şirketleri kuruluyor. Tüm bunlar STK'ların bilgi ve tecrübe eksikliğinden doğuyor".

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, işte bu sorunların önüne geçebilmek için kuruldu. Merkezin amacı, Türkiye'de sivil toplumu geliştirmek, STK'ları desteklemek ve aralarında haberleşme ve dayanışmanın kurulmasına yardımcı olmak. STK'ların katılımcı demokraside daha aktif rol oynamaları, yani amaçlarını gerçekleştirmeleri için çalışmalar yapan merkez, eğitim ve danışmanlık hizmeti de veriyor. STGM, 18 il merkezinde, 81 ile yönelik eğitimlerde 2 bin STK temsilcisine ulaşmayı hedefliyor. Eğitimlerde, STK'ların hem AB sürecine hazırlanması, hem devamlılıkları için gereken altyapı ve bilgi donanımlarına kavuşmaları amaçlanıyor.

Türkiye'deki STK'ların sorunlarının başında, devlet desteği almadıkları için parasal sorunlar geliyor. Bu nedenle projelerini hayata geçirebilmek için fon almak zorunda kalıyorlar, proje yazmak ve gerekli yazışmaları  yürütmekse ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. Bu ihtiyacı bugün yeni bir sektör olan "proje danışmanlığı" dolduruyor. Tabii para karşılığında STGM yetkilileri de bu aksaklığın farkına vararak, STK temsilcilerine "Proje döngüsü" eğitimleri vermeye başlamışlar. Bu eğitim amacı ise STK'ların gerçekten bağımsızlaşmalarını sağlamak.

AB Komisyonu tarafından 1 milyon 820 bin Avro'luk bütçeyle desteklenen STGM, STK'lara hazırlayacakları  projelere göre toplam 500 bin Avro (bin ile 30 Avro arasında değişen) küçük ölçekli hibeler vermeyi planlıyor.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.