Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Çukurova Kalkınma Ajansı 2018 yılı Fizibilite Destek Programı

Güncelleme Tarihi 22.10.2018

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülecek olan 2018 yılı Fizibilite Destek Programı için başvurular başladı. Program kapsamında minimum 25 bin maksimum 300 bin maddi destek sağlanacak. Elektronik başvurular için son tarih 24 Aralık 2018 saat: 17:00. 

2018 yılı Fizibilite Desteğinin amacı “TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanmaya, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamak” olarak belirlenirken, bu amaç doğrultusunda Fizibilite Desteği için belirlenen öncelikler şunlar oldu; 

Öncelik 1: Bölgenin yenilik odaklı rekabet gücünün artırılması 

Öncelik 2: Dezavantajlı mahallelerde sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarının azaltılması

Öncelik 3: Bölgede yenilikçi ve sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi

Öncelik 4: Bölge için stratejik önem arz eden yerel kalkınma fırsatlarının değerlendirilmesi

Program kapsamında hazırlanacak projeler, program önceliklerinden sadece birine yönelik olmalıdır.

Elektronik Başvuru – 24 Aralık 2018 Saat: 17:00

Taahhütname Teslimi – 31 Aralık 2018 Saat: 17:00

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.