TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Çocuk Vakfı'ndan "Çocuğun Cinsel İstismarı" Konusunda Duyuru

Güncelleme Tarihi 03.10.2016

Çocuk Vakfı, çocuğun cinsel istismarı ile ilgili TCK 103. maddenin yeniden ele alınması için 3 ay kaldığına, kanun tasarısının kamuoyuyla paylaşılmadığı detaylı bilgi sahibi olmanın mümkün olmadığına dikkat çekti.

çocuk vakfıAnayasa Mahkemesi’nin 12 Kasım 2015 ve 26 Mayıs 2016 tarihli iki kararı ile çocuklara yönelik cinsel istismar suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinin yeniden ele alınması gereği doğmuştu. İlk kararın yürürlük tarihi 10.12.2016; 2016 tarihli ikinci kararın ise 12.01.2017’dir. İlk karardan bugüne 10 aylık süre geçmiştir. İkinci kararın yürürlüğe girmesine ise 3 ay kalmıştır.

Geçtiğimiz hafta Adalet Bakanlığı’nca cinsel suçları da ilgilendiren bir kanun tasarısı hazırlığının Bakanlar Kurulu’na sunulduğu haberleri medyada yer almıştır. Yeni hazırlanan 103. Madde ile ilgili taslakta ceza miktarlarının mağdurun yaşına göre kademelendirileceği ve cezaların arttırılacağı yönündeki yaklaşım olumlu bir düzenlemeyi içermektedir; ancak yeterli değildir.

Kanun tasarısı kamuoyu ile paylaşılmadığı için detay bilgi sahibi olmak mümkün olamamıştır. Yeni yasa maddesinin kanunlaşabilmesi için kısa bir süre kalmıştır. Dileriz ilk karardan bu yana geçen on aylık sürede çocukları ilgilendiren bu hassas konuda psikoloji, psikiyatri, sosyoloji, adli tıp, pediatri gibi farklı bilimsel alanların bakış açısını yansıtan disiplinler arası kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Dileriz geçmişten günümüze yapılageldiği gibi yasa mühendisliği ile çocuk alanında bir sorun çözülmek istenirken yeni sorunlara kapı açılmaz.

Yasa çalışmalarında “çocuğun öncelikli yüksek yararı” prensibinin hareket noktası olması esastır. Çocuk Vakfı olarak; “Çocuğun cinsel istismarının ceza kanununda nasıl olması gerekir?” sorusundan hareketle, farklı bilim dallarının bakışını da yansıtan kapsamlı Çocuğun Cinsel İstismarı Konusunda Ceza Kanunu Raporu’nu gelecek hafta kamuoyu ve yasa hazırlık sürecindeki bütün aktörler ile paylaşacağız.

Çocuk Vakfı

www.cocukvakfi.org.tr

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.