TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Çocuğa Karşı Şiddete Son!

Güncelleme Tarihi 04.06.2010
Çocuğa Karşı Şiddete Son!

"Çocuğa Karşı Şiddete Son!" Kampanyası çocuğa karşı şiddetin önlenmesi ve sona erdirilmesi amacını taşımaktadır. Kampanyanın 2010 yılına kadar devam etmesi planlanıyor. Bu tarihte Türkiye’nin BM’ye Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesine ilişkin “Ülke Raporu”nu vermesi gerekmekte. Kampanya kapsamında bu konunun gündeme alınması ve raporun hazırlanması için kamuoyu baskısı oluşturulmaya çalışılacak.

Kampanyayı yürüten örgütler: Ankara Barosu Çocuk Hakları Kurulu, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği (ÇİİÖD), Gündem Çocuk: Çocuk Haklarını Tanıtma, Yaygınlaştırma, Uygulama ve Uygulamaları İzleme Derneği, Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (ÖZ-GE DER), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi (SHUD), Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı Ank. Şb (TÇYÖV), Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Uluslararası Çocuk Merkezi ‘dir (ICC).

Kampanyanın Süresi: Kampanyanın 2010 yılına kadar devam etmesi planlanıyor.

Hedef Kitle: TBMM ve Kamuoyu

Kampanya Faaliyetleri:
• TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığının Himayelerinde, Yasama Derneği işbirliğinde STGM ve İHOP desteği ile tanıtım toplantısı yapıldı.
• STGM’nin desteği ile kampanya strateji geliştirme çalışmaları yapıldı.
• Çocuğa karşı şiddete son kampanyası kapsamında İHOP koordinatörü Feray Salman ile görüş alışverişinde bulunuldu.
• Kampanya hakkında bilgi içeren ve aynı zamanda platform çalışmalarını tanıtan bir web sitesi oluşturuldu.
• Çocuğa Karşı Şiddete Son! Kampanya Hazırlık Konferansı kapsamında, Anita Schrader McMillan (Warwick Üniversitesi) ve Hakan Genç (Uluslar arası Af Örgütü Türkiye Şubesi) tarafından bilgilendirme çalışmaları ile platform üyelerine yönelik atölye çalışmaları yapıldı.
• TBMM’de milletvekillerine ve medya mensuplarına yönelik bir tanıtım toplantısı yapıldı.
• Adalet Bakanlığı’nın gözetimi altındaki çocukların bulunduğu kurumlar ziyaret edilerek öneriler iletildi.
• STGM’nin desteği ile kampanya broşürü oluşturuldu.
• 2007 yılının Kasım ayında ‘Çocuğa karşı Şiddete Son!’ Kampanyası düzenleme çalışmaları başlatıldı. Kampanya kapsamında Birleşmiş Milletler Çocuğa Karşı Şiddet Raporu’nda yer alan çözüm önerilerinin uygulanması ve  izlenmesi konusunda Türkiye ayağını oluşturmak amacıyla Ankara Çocuk Hakları Platformu tarafından koordine edilecek etkinlikler tasarlandı.
• Platform kurucularının birbirlerini daha iyi tanımaları, ortak dil oluşturmaları amacıyla ve platformun hukuki yapısı konusunda görüş alış verişinde bulunuldu. Platformun strateji belgesi konusunda çalışmalar sürdürüldü. Ankara Çocuk Hakları Platformu’nun bir araya gelme sürecinde sekreterya haftada bir ya da  ayda bir olmak üzere hazırlık toplantıları yaptı. Konuyla ilgili bilgi ve kaynakların üyeler ulaşmasını sağladı.
• STGM ve British Council’in desteği ile Ankara Çocuk Platformu kurucu üyeleri platformun vizyonu, misyonu ve faaliyetleri ile çocuk katılımı konusunda ortak dil oluşturmaya çalıştılar. Toplantı başından itibaren kayıt altına alındı. Konuşmalar deşifre edildi. Çeşitli kaynakların STGM ve ICC tarafından deşifresi sağlandı.
• Mevcut çalışmalara yönelik başlayan bu destek, Ankara Çocuk Hakları Platformunun oluşturulması konusundaki çalışmalarda da sürdü. Sekreterya haftada bir ya da ayda bir olmak üzere ortak çalışma belgesi konusunda toplantılar yaptı.
• Platform üyelerinden bir kısmı ‘Avrupa’da Çocuk Hakları Savunuculuğu’ başlığı altında  konferans ve atölye çalışmaları düzenlediler. Atölye çalışmaları sırasında STGM, çocuk konusunda yapılandırılacak ağ çalışmalarına destek taahhüdünde bulundu.
• Ankara Çocuk’un kurucu üyeleri ile yapılan toplantılarda; çocuk sorunları, çocuk katılımı, ağ çalışmaları hakkında bilgilendirme ve ortak çalışma amaç, hedef ve etkinlikleri konusunda bir günlük  atölye çalışması yapıldı.
• Türkiye’de çocuk ve çocuk haklarıyla ilgili yürütülen işbirliği çalışmalarının ışığında; hızlı, etkili ve sürekli bir yapı oluşturulması gereksinimi doğrultusunda Ankara’da bulunan bazı sivil toplum kuruluşları Ankara Barosu Çocuk Hakları Kurulunun çağrısı ile bir araya gelerek Ankara Çocuk Hakları Platformunu (Ankara Çocuk) oluşturma kararını aldılar.

Kampanyayla İlgili Bağlantılar

http://www.ankaracocukhaklari.org

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.