TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

CİSST/TCPS Kaynak Geliştirme ve Uluslararası İlişkiler Uzman Arıyor

Güncelleme Tarihi 15.04.2020

İstanbul'da faaliyet yürüten Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği Kaynak Geliştirme ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı arıyor. İlana başvuru için son tarih 30 Nisan 2020.
arıyor.

Detaylar şöyle; 
 
Sözleşme Türü: Tam zamanlı (6 ay)
 
Çalışma Yeri: İstanbul/Beyoğlu (Covid-19 salgını nedeniyle Mart ayında evden çalışma uygulamasına geçilmiştir. Salgının seyrine göre belirli bir süre evden çalışılabilir.)
 
Çalışma Saatleri: 10:30 – 18:00
 
Görev ve Sorumluluklar:
 • Koordinasyon ekibi ve çalışanlarla birlikte dernek ilke ve hedeflerine uygun hibeleri araştırmak, bu hibelere uygun proje geliştirmek, proje teklifi yazmak ve proje başvuru süreçlerini tamamlamak.
 • Onaylanan çalışma planlarına göre proje(ler)in başlangıcında proje koordinatörü ile birlikte iş planını yapmak, raporlamalar sırasında proje ekibine destek olmak.
 • Dernek için yeni kaynak yaratma yöntemleri için araştırma yapmak,
 • İşbirliği yapılan ya da iletişimdeki uluslararası STÖ ve kurumlar ile iletişimi sürdürmek ve geliştirmek; bu kurumlar için bilgi notu ve rapor hazırlamak
 • Donör kuruluşlar, elçilik ve konsolosluklarla yazışmaları yapmak; iletişimi sürdürmek ve
 • geliştirmek,
 • Kurumun faaliyet alanı ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik yerel ve uluslararasıişbirlikleri geliştirmek, iletişimde olunan kurumlarla bu iletişimi devam ettirmek, kurumları derneğin faaliyetleri konusunda bilgilendirmek,
 • Kurumsal kaynak geliştirme stratejisinin oluşturulması ve yönetilmesine destek vermek,
 • Yurtiçi ve yurtdışında, kurum için kaynak geliştirme fırsatı doğurabilecek toplantıları takip etmek ve kurumun diğer çalışanlarını bilgilendirmek
Aranan Nitelikler:
 • Proje yazımı, yönetimi ve raporlaması alanında (tercihen AB projeleri) en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,
 • Yazılı ve sözlü olarak çok iyi derecede İngilizce bilmek,
 • MS Office Programlarına ileri derecede hakim olmak
 • Takım çalışmasına yatkınlık ve dernek içindeki kolektif işleyişe hızlı adapte olmak,
 • İletişim ve organizasyon becerisi kuvvetli olmak,
 • Sonuç odaklı, problem çözme yaklaşımıyla hareket etmek,
 • İnsan hakları ve dernek ilke ve hedefleriyle uyumlu çalışmak,
 • Tercihen hapishaneler / kapatılma konusunda ilgi, üretim veya çalışma deneyimi sahibi olmak.
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Ne Yapar?

CİSST tüm mahpusların temel hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınması, insanlık onuruna uygun şekilde muamele görmeleri, ihtiyaç duyduklarında ilgili başvuru mekanizmalarına erişebilmeleri için hapishane koşullarını izler ve bu konuda iyileşme sağlanması adına savunuculuk çalışmaları yapar.2009’dan bu yana da, özel ihtiyacı olan mahpuslara yönelik çalışmalar yürütür. Bu bağlamda kadın, çocuk, LGBTİ+, yabancı uyruklu, ağırlaştırılmış müebbet, engelli, yaşlı, roman, işçi ve sağlık sorunları olan mahpusların haklarına odaklanmıştır. Hapishane izleme ziyaretleri, mektuplaşma, CİSST danışma hattı, avukat ziyaretleri, ailelerle görüşmeler, resmi kurumlara yapılan ihlalin soruşturulması ve sona erdirilmesine yönelik insan hakları başvuruları, bilgi edinme başvuruları, soru önergeleri, medya incelemesi gibi araçlar kullanarak veri toplar, iddiaların soruşturulması için başvurular yapar, ihlallerin ortadan kaldırılması ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik savunuculuk ve lobi faaliyetleri yürütür. Sahadan topladığı bulguları raporlar, Türkiye’deki ve uluslararası camiadaki ilgili kurumların dikkatine sunar.
 
Adaylar, İngilizce özgeçmiş ve İngilizce niyet mektuplarını, önceki iş deneyimlerinde birlikte çalışmış oldukları iki koordinatörün/süpervizörün/yöneticinin referans bilgileri ile birlikte 30 Nisan 2020 Perşembe saat 18.00’e kadar kadar info@cisst.org.tr adresine mailin konu bölümüne Kaynak Geliştirme ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı yazarak gönderebilirler. 
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.