TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği, Hak Temelli Sivil İnisiyatifleri, Araştırmaya Katkı Vermeye Davet Ediyor!

Güncelleme Tarihi 09.07.2014

Cinsiyet eşitliği alanında çalışmalar yürüten aktivist ve uzmanların katılımıyla 2011 yılında kurulmuş olan Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin (CEİD), Türkiye’deki hak temelli sivil inisiyatifleri, hak temelli izleme çalışmalarında toplumsal cinsiyet perspektifinin geliştirilmesine yönelik bir çalışmanın ilk aşaması olan araştırmaya katkı vermeye davet ediyor. 

CEİD - Cinsiyet Eşitliği İzleme DerneğiAraştırma, CEİD’in Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı  Programı desteği ile yürüttüğü “Türkiye’de Hak Temelli İzleme: İzleme İnisiyatiflerinin İzlenmesi ve İzlemenin Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Güçlendirilmesi Projesi”nin kapasite geliştirme etkinliklerinin hedef grubunu belirlemeye ve proje kapsamında hazırlanacak izleme-değerlendirme çalışmalarının haritalamasının oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Araştırmanın ilk aşaması olan kısa soru kağıdı ile hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin izleme-değerlendirme çalışması yapıp yapmadıklarını, hangi çalışmalarını bu kapsamda değerlendirdiklerini ve genel olarak izleme-değerlendirmeye ilişkin görüşlerini öğrenmek hedefleniyor. Araştırmanın ikinci aşamasında ise, oluşturulan örneklem üzerinden izleme-değerlendirme çalışması yürüten sivil toplum örgütleri ile yapılacak mülakatlar gerçekleştirilecek .

Araştırma, Türkiye’de sivil toplum örgütleri tarafından yürütülen izleme-değerlendirme çalışmalarına ilişkin birikimi ve hak temelli izleme yapmak için sivil toplum örgütlerinin kapasite ihtiyacına ilişkin bilgileri bir araya getirecek.

Araştırmaya katkı vermek isteyen hak temelli sivil inisiyatifler, 4 Ağustos 2014 tarihine kadar soru formuna https://tr.surveymonkey.com/s/CEID bağlantısından ulaşabilecekler.

Sorularınız için CEİD’e ceidarastirma@gmail.com adresi ve 0507 179 71 33 telefondan ulaşabilir, CEİD hakkında daha fazla bilgi için www.ceid.info.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.