TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Cinsel Yönelim Ve Cinsiyet Kimliği Temelinde Ayrımcılıkla Mücadelede Yerel Ve Bölgesel Yönetimlerin İyi Uygulamaları Derlemesi

Güncelleme Tarihi 20.03.2018

Avrupa Konseyi bünyesindeki Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Birimi yerel ve bölgesel düzeyde doğru uygulamalarla ilgili bu derlemenin hazırlanması girişiminde bulunmuştur.  

haber fotoğrafıLezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) bireylere karşı ayrımcılık, çoğunlukla yakın çevreden kaynaklandığından, yerel ve bölgesel yönetimlerin diğer hükümet kademeleriyle eşgüdüm içinde bu ayrımcılıkla mücadelede önemli ve kendine özgü bir rolü vardır. Avrupa Konseyi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konusunda ayrımcılıkla mücadelede üye devletlere Bakanlar Komitesi’nin CM/Rec(2010)5 sayılı Tavsiye Kararı’nda, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine bağlı insan hakları sorunlarıyla ilgili yükümlülüğünü yeniden ele almıştır. Bu çerçevede, Avrupa Konseyi yerel düzeyde etkili eylem ihtiyacını açıkça dile getirmiştir. Ancak yerel ve bölgesel yönetimler çoğunlukla ayrımcılığın nasıl üstesinden gelineceği ve LGBTİ haklarının nasıl güvence altına alınacağı konusunda bilgisizdir. Avrupa Konseyi’nin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, bu açıdan onlara yol göstermek adına bir rapor hazırlamış ve LGBTİ kişilerin haklarının güvence altına alınması ve Avrupa şehirleri ile bölgelerinin bu konuda nasıl sorumluluk alabilecekleri üzerine bir tavsiye kararı almıştır. Kongre raporunda varılan sonuçları politika belirleyicilerin kullanabileceği pratik bilgilere dönüştürmek amacıyla, Avrupa Konseyi bünyesindeki Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Birimi yerel ve bölgesel düzeyde doğru uygulamalarla ilgili bu derlemenin hazırlanması girişiminde bulunmuştur. Bu derlemenin hedefi, yerel ve bölgesel yönetimlerde fırsat eşitliği ile ilgili sorunları çözmekle yükümlü politika belirleyiciler için iyi uygulamaların altını çizmektir.

Kaynak

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.