Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği 2018 Faaliyet Raporu'nu Yayınladı

Güncelleme Tarihi 14.05.2019

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve cinsel şiddet konusunda farkındalık yaratmak, toplumsal algıyı değiştirmek, şiddet dilini dönüştürmek, tecavüz kültürünü besleyen yaygınlaşmış kanaatlerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve onay kültürünü yaygınlaştırmak  amacıyla beş yıldır çalışma yürüten Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği* (CŞMD) 2018 yılı faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı. 

Dernek faaliyet raporunda "2018 yılında da cinsel şiddet başta olmak üzere her türlü şiddetin karşısında konumlanarak, cinsel şiddetin varlığının ve yarattığı hasarların istisnasız her birey için ortadan kalktığı bir dünya yaratabilmek adına faaliyetlerimize devam ettik." derken Avrupa Birliği tarafından desteklenen BİRLİKTE: Yerel STÖ'ler için Kurumsal Destek Programı aracılığıyla kaynaklarımızı ve kapasitelerini güçlendirdiği ve programdaki mentörlük desteğiyle dışa dönük etkinliklerimiz kadar ekip içi çalışmalarına ve kapasitelerini geliştiren faaliyetlere de ağırlık verdikleri bilgisini paylaştı. 

CŞMD'nin 2018 faaliyet raporunu okumak için lütfen buraya tıklayınız.  

* Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Avrupa Birliği tarafından desteklenen BİRLİKTE: Yerel STÖ'ler için Kurumsal Destek Programı faydalanıcılarındandır. 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.