Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

Çanakkale Yaşam Gazetesi - 30.04.2008

Güncelleme Tarihi 12.01.2011

STGM'nin 5. Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nin (STGM) 5. Danışma Kurulu Toplantısı, 80 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin iştirakiyle Eskişehir'de yapıldı.

"Yerel Ağların Güçlendirilmesi" başlığı altında düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan STGM Derneği Koordinatörü Sunay Demircan, STGM'nin faaliyetlerini ve stratejilerini hazırlarken, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile ortaklaşa düzenlenen danışma kurulu toplantılarına büyük önem verdiklerini ifede etti. Demircan, toplantının hedefinin, Türkiye'deki STK platformlarının çalışmalarının ve yerel yönetimlerle girişilen yönetişim çalışmalarının değerlendirilmesi, STGM'nin gelecekte üstleneceği roller ve yönetimlere dair tekliflerin geliştirilmesi olduğunu söyledi. Eskişehir, Çanakkale ve Aydın'daki sivil platformların başarılı çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, Eskişehir Sivil Yerel Oluşumu (ESYO) Kolaylaştırıcılar Kurulu Üyesi Gürcan Banger de, "ESYO'nun Büyüme Stratejisi ve Yapılanması" konulu bir sunum yaptı. Daha sonra söz alan Çanakkale Belediyesi Stratejik Yönetim ve Planlama Koordinatörü Hale Evren Akman da, "Çanakkale'de Katılımcı Bütçe Deneyimi" konusunda, Aydın Sivil Toplum Oluşum Platformu (ASTO) Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Kutbay ise, "ASTO Faaliyetleri" konulu birer konuşma yaptı. STGM 5. Danışma Kurulu Toplantısı, "Yerel Ağların Güçlendirilmesi" konusunda yapılan tartışmalarla sona erdi.

http://www.canakkaleyasam.com/article.asp?act=article&ArticleID=10200

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.