Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Bükreş’te Karadeniz STK Forumu’ndaydık

Güncelleme Tarihi 03.06.2010
Bükreş’te Karadeniz STK Forumu’ndaydık

Karadeniz Bölgesi’nde STK’lar arasında işbirliği ve iletişimi güçlendirmek, bölgede uygulanan kalkınma stratejilerine müdahil olma süreçlerinde STK’ların savunuculuk kapasitesini geliştirmek üzere 31 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Karadeniz STK Forumu’na katılmak için Bükreş’teydik.

Aynı zamanda, bölgedeki STK sektörünün durumu, bölgesel STK işbirliği, programlara ve finansal desteklere ilişkin bakış açılarını ortaya çıkarmak üzere düzenlenen forumda sosyal adalet ve insan hakları, demokrasi, yönetişim ve çevre alanlarında Karadeniz Bölgesi’nde STK’ların işbirliği için olası fırsatlar üzerine tartışıldı, katılımcıların önerileri alındı.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.