TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Buğday Derneği’nden “Enerjide Yeni Yaklaşımlar: Temiz, yerel ve Yeteri kadar” raporu

Güncelleme Tarihi 08.06.2015

Buğday Derneği adına Oya Ayman ve Gözde İvgin‘in hazırladığı “Enerjide Yeni Yaklaşımlar: Temiz, yerel ve Yeteri kadar” raporu yayınlandı.

54

İstanbul Politikalar Merkezi’nde kıdemli uzman, Üç Ekoloji Yayın Yönetmeni, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi aktivisti, Yeşil Gazete yazarı Ümit Şahin, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, doğabilimci Prof.Dr. Nüzhet Dalfes ve İTÜ öğretim üyesi, iktisatçı Dr. Ahmet Atıl Aşıcı‘nın katkılarıyla hazırlanan rapor başka bir enerjinin mümkün olduğuna dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, Uluslararası Sağlık ve Çevre Birliği’nin (HEAL – Health and Environment Alliance) ”Ödenmeyen Sağlık Faturası: Türkiye’deki Kömürlü Termik Santraller Bizi Nasıl Hasta Ediyor?” başlıklı raporu ve WWF-Türkiye’nin yayımladığı Yenilenebilir Enerji raporu çıktıları göz önüne alınarak meydana getirilen dört sayfalık rapor altı alt başlıkta toplanmış,

1- Enerji ihtiyacını yeniden tanımlamak

2 – Nasıl, nerede ve hangi ölçekte?

3 – ”Fazla enerji tüketimi gelişmişlik göstergesi değil”

4 – Az ve verimli olması yeterli mi?

5 – ”Her yerelin ihtiyacı farklı” –

6 – Akıllı mimariler…

Oya Ayman ve Gözde İvgin’in hazırladığı “Enerjide Yeni Yaklaşımlar: Temiz, yerel ve Yeteri kadar” raporunun tamamına Buğday Derneği’nin resmi web sitesi üzerinden erişim mümkün.

Kaynak: Yeşil Gazete

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.