Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

"Bölünmüş Geçmiş Ortak Gelecek" Projesi Küçük Hibe Programı Yeni Teklif Çağrısı

Güncelleme Tarihi 15.01.2019

18 ortaklı bir konsorsiyum tarafından yürütülen "Bölünmüş Geçmiş Ortak Gelecek" projesi kapsamında STK’lara yönelik küçük hibe programı açıldı. proje kapsamında Batı Balkanlar ve Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin minimum 4 ay, maksimum 6 ay sürecek küçük projelerini desteklenecek. Çağrı kapsamında sunulan projelerin farklı kültürlerle bir arada yaşama, çeşitlilik  ve barış inşaasına katkı sağlaması bekleniyor.  

Projeye teklif sunmak için son başvuru tarihi 8 Mart 2019,  Bosna Hersek saatiyle 24.00

Hibe verilecek projeler aktiviteleri ise şöyle; 

  • Barışı inşaası, uzlaşma, çeşitlilik, ve birlikte yaşam pratiklerini destekleyen çeşitli sosyal etkinliklerin üretilmesi;
  • Lobi / savunuculuk kampanyaları (diğer bir deyişle, toplum yaşamıyla ilgili belirli bir mevzuat ya da düzenlemede bir değişiklik için barış ve uzlaşma süreci);
  • Toplumsal karar alıcılarla barış; ve sosyal ve ekonomik hayatın iyileştirilmesine üzerine tartışmalar yapmak üzere, yuvarlak masa toplantıları ve görüşmeler
  • Barış inşasını teşvik etmek ve kapsayıcı sosyal inovasyon yaklaşımını kullanarak toplantılar veya toplumsal etkinliklerin düzenlenmesi;
  • Toplumla ilgili sorunların çözümü için iş sektörü ve sivil toplum gibi farklı paydaşları bir araya getirmek ve bu paydaşlar arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için koşulların iyileştirilmesi;
  • Farklı geçmişlere sahip topluluk üyelerinin birbirleri ile sosyalleşmesini ve birbirlerinden öğrenmesini kolaylaştıracak barış inşaasına katkıda bulunacak aktiviteler;
  • Farklı etnik, kültür ve dini gruplar arasında arasında hoşgörüyü artıran, diyaloğu ve işbirliğini geliştiren faaliyetler

Başvuru kriterleri ve başvuru için http://jointfuture.org/news/call-for-the-proposals-no-2/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.