TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

"Bölünmüş Geçmiş Ortak Gelecek" Projesi Küçük Hibe Programı

Güncelleme Tarihi 09.10.2019

18 ortaklı bir konsorsiyum tarafından yürütülen "Bölünmüş Geçmiş Ortak Gelecek" projesi kapsamında STK’lara yönelik küçük hibe programı açıldı. Hibe kapsamında desteklenecek olan projelerin farklı kültürlerle bir arada yaşama, çeşitlilik  ve barış inşaasına katkı sağlaması bekleniyor. Hibe kapsamında tek bir proje için verilecek maksimum hibe tutarı 7400 euro olarak belirlendi. Projelerin en az 4 ve en fazla 6 ay sürmesi bekleniyor.  Hibe başvuruları 15 Temmuz-15 Eylül 2018 tarihleri arasında http://jointfuture.org/news/call-for-the-proposals/ adresinden gerçekleştirilebilir. 

Hibe verilecek projeler aktiviteleri ise şöyle; 

  • Barışı inşaası, uzlaşma, çeşitlilik, ve birlikte yaşam pratiklerini destekleyen çeşitli sosyal etkinliklerin üretilmesi;
  • Lobi / savunuculuk kampanyaları (diğer bir deyişle, toplum yaşamıyla ilgili belirli bir mevzuat ya da düzenlemede bir değişiklik için barış ve uzlaşma süreci);
  • Toplumsal karar alıcılarla barış; ve sosyal ve ekonomik hayatın iyileştirilmesine üzerine tartışmalar yapmak üzere, yuvarlak masa toplantıları ve görüşmeler
  • Barış inşasını teşvik etmek ve kapsayıcı sosyal inovasyon yaklaşımını kullanarak toplantılar veya toplumsal etkinliklerin düzenlenmesi;
  • Toplumla ilgili sorunların çözümü için iş sektörü ve sivil toplum gibi farklı paydaşları bir araya getirmek ve bu paydaşlar arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için koşulların iyileştirilmesi;
  • Farklı geçmişlere sahip topluluk üyelerinin birbirleri ile sosyalleşmesini ve birbirlerinden öğrenmesini kolaylaştıracak barış inşaasına katkıda bulunacak aktiviteler;
  • Farklı etnik, kültür ve dini gruplar arasında arasında hoşgörüyü artıran, diyaloğu ve işbirliğini geliştiren faaliyetler
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.