TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Biz Hazırız ya Siz?

Güncelleme Tarihi 09.10.2019

Uzun yılların deneyim, bilgi ve birikimiyle sivil toplum alanını güçlendirmek ve örgütlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için çalışmalar yürüten STGM, STÖ Kaynak Merkezi Projesi ile önemli bir adım daha atıyor.

STGM’nin yeni kapasite geliştirme projesi STÖ Kaynak Merkezi, örgütlerin güçlenmelerini sağlamak, etkilerini artırmak ve varoluşlarını desteklemek için yola çıkıyor. STÖ Kaynak Merkezi ihtiyaç duyulan tüm konularda sivil toplum örgütlerinin hemen yanı başında olacak.

STÖ Kaynak Merkezi, sivil toplum örgütlerinin yaşayabilecekleri olası problemleri çözmek için onlara ihtiyaç duydukları gücü verecek, çözüm için bilgi ve beceri kazandıracak bir kaynak olarak hazırlandı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve STGM tarafından yürütülen STÖ Kaynak Merkezi, sivil toplum örgütleriyle beraber ve onların ihtiyaçlarını gidermek için tasarlandı. STÖ Kaynak Merkezi, üç yıl boyunca örgütlerin kapasitelerini güçlendirmek ve sürdürülebilirliklerine katkı sunmak için çeşitli alanlarda çalışmalar yürütülecek.

duyuru görseli

Peki, neler yapacağız?

Örgütlerin kapasitelerini bütüncül bir yaklaşımla desteklemeyi hedeflediğimiz STÖ Kaynak Merkezi’nde kapasite geliştirme çalışmaları için üçlü bir sacayağı kurguladık:
Örgütlerin verimliliği için kurumsal kapasite, etkinliği için tematik kapasite ve sürdürülebilirlikleri için finansal kapasite desteği.

Projenin ilk ayağında sivil toplum örgütlerinin verimlilik ve yeterliliklerini artırmayı hedeflediğimiz faaliyetlerimizde; örgütlerin yönetim mekanizmalarını, izleme ve değerlendirme kapasitelerini, finansal yönetim becerilerini güçlendirmek ve STÖ’lerin var oldukları alandaki sosyal etkilerini artırmak için çalışmalar yapacağız.

Etkileşimli öğrenme anlayışının eşlik edeceği eğitimlerde bilgi ve deneyimin katılımcı süreçlerle işler hale getirilmesini hedefliyoruz. STÖ Kaynak Merkezi’nde kurumsal gelişim eğitimleri, dijital yeterlilik eğitimleri, iyi yönetişim atölyeleri ve webinarlar yanında çeşitli konularda rehber kaynaklar geliştirecek ve bunları örgütlerle paylaşacağız.

Örgütlerin uygulamada karşılaştıkları sorunlarda ise STÖ Kaynak Merkezi Destek Noktası’nda ortak çalışma yürüteceğiz. Fon kaynaklarının yönetiminden proje başvurusunda karşılaşılan teknik sorunlara, mevzuattan hukuki sorunlara, savunuculuk ve görünürlük faaliyetlerinden ulusal ve uluslararası ağlarla ortaklık kurmaya kadar pek çok konuda örgütlerle birlikte olacağız.

İşbirlikleriyle daha güçlü STÖ’ler

Projenin ikinci ayağında ise örgütlerin politika yapım süreçlerine aktif katılımı, savunuculuk ve lobicilik faaliyetleri başta olmak üzere STÖ’lerin çalıştıkları alana ilişkin kapasitelerini artırmak amacıyla çalışma yürüteceğiz. Bu süreçte, katılımcı ve çoğulcu demokrasi anlayışının güçlendirilmesinde önemli rol üstlenen STÖ’lerin kamu-sivil toplum-akademi işbirliğini geliştirmek için çeşitli faaliyetleri hayata geçireceğiz.

Akademi ve sivil toplum alanını güçlendirmek, sivil toplum alanında çalışan akademisyenlerle STÖ’leri aktif biçimde ilişkilendirmek için bir ağ oluşturacağız ve üniversite sivil toplum diyaloğunu geliştirmek amacıyla atölyeler düzenleyeceğiz. Akademisyenlerle işbirliği ortaklığında üretilecek girişimlere ayni katkılar sunacağız.

Sivil toplum, akademi ve kamu işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenleyeceğimiz Sivil Toplum Geliştirme Diyalog Forumu’nda kamu kurum temsilcileriyle, hibe veren kuruluşlarla ve uluslararası örgütlerden temsilcilerle bir araya gelecek ve işbirlikleri için alan yaratacağız.

Kamu-sivil toplum işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenleyeceğimiz çalışma gezileri aracılığıyla da iyi örnekleri yerinde ziyaret edecek ve uygulamaları bizzat inceleyeceğiz.

Güçlü Örgütler Güçlü Sivil Toplum

Örgütlerin sürdürülebilirliklerini artırmayı hedeflediğimiz üçüncü ayakta ise, STÖ’lerin finansal yeterliliklerini geliştirmeye odaklanacağız. Finansal sürdürülebilirlik üzerine diyalog ve farkındalık geliştirmek amacıyla hibe veren kuruluşlarla gerçekleştireceğimiz atölyelerde getirici faaliyetlerden yardım toplama kanununa kadar çeşitli konularda da çalışma yürüteceğiz.

STÖ’lerin finansal kapasitelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için de mevcut fon kaynakları veri tabanımızı geliştirmeyi sürdüreceğiz. Web sayfamızdaki duyurularla ve STÖ’lere haftalık ileteceğimiz e-bültenler aracılığıyla da örgütlerin hibe desteklerinden haberdar olmasını sağlayacağız.

Geçmiş yıllarda düzenlediğimiz ancak ara verdiğimiz Sivil Sesler Festivali’ni ise STÖ Kaynak Merkezi aracılığıyla yeniden hayata geçireceğiz. STÖ’lerin görünürlüğünü sağlamak, örgütler arası işbirliğini güçlendirmek ve destekçi kuruluşlarla birebir ilişkilenmesini sağlamak amacıyla düzenleyeceğimiz festivalde sivil toplumun tüm renklerini ve seslerini bir araya getireceğiz ve sivil toplumun tüm zenginliğini paylaşacağız.

Bizimle olmak ister misiniz?
Sivil toplum alanını güçlendirmek ve örgütlerin kapasite, yeterlilik ve görünürlüklerini artırmak için STÖ Kaynak Merkezi, uzun bir yola çıkıyor. Bu yolculukta bizimle birlikte olmak isteyen tüm örgütlere açık davetimizdir.

Gelin, bu yolculukta birlikte olalım!

Bizden haberdar olmak için e-posta listemize buradan üye olabiilirsiniz.

 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.