Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu Başvuruları Başladı

Güncelleme Tarihi 29.11.2016

Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu (UNDEF) sivil toplum örgütlerini proje desteğine başvurmaya davet ediyor. Proje başvuruları 18 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında on-line olarak www.un.org/democracyfund adresinden yapılabilir. Başvuranlar için kılavuz, sıkça sorulan sorular ve öğrenilmiş derslerle ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıdaki linkte bulabilirsiniz:

http://www.un.org/democracyfund/application-materials

UNDEFUNDEF sivil toplumun sesini güçlendiren, insan haklarını ilerleten ve tüm grupların demokratik süreçlere katılımını  teşvik eden projelere destek vermektedir. UNDEF fonlarının büyük bir kısmı yerel sivil toplum örgütlerine verilmektedir. Böylece UNDEF, Birleşmiş Milletlerin devletlerle küresel ölçekte demokratik yönetişimin güçlendirilmesi çalışmalarına da önemli bir katkı yapmaktadır.  

Bu yıl UNDEF tarafından başlatılan 11. dönem destek programı, her bir proje için 100.000-300,000 dolar hibe desteği sağlamaktadır. UNDEF bugüne kadar 100 ülkede, neredeyse 700 proje için, yaklaşık 170 milyon dolar hibe desteği vermiştir. Proje başvuruları titiz bir değerlendirme sürecinden geçirilmekte başvuruların yaklaşık %2,0’si desteklenmektedir. Tüm projeler için uygulama süresi iki yıldır.

UNDEF sizleri aşağıdaki yedi alandan biri ya da birden fazlasını içeren proje önerilerinizi sunmaya davet eder:

  • Kadın hakları ve kadının güçlendirilmesi / Toplumsal cinsiyet eşitliği
  • Toplumsal aktivistlik
  • Hukukun üstünlüğü ve insan hakları
  • Gençlik katılımı/dahiliyeti
  • Devletle etkileşim için sivil toplumun kapasitesinin güçlendirilmesi
  • Medya ve haber alma özgürlüğü
  • Bilgi edinme araçları

Bu dönemde UNDEF çoğulculuk, farklılık ve içerme konularını destekleyen projeleri özellikle dikkate alacaktır. 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.