TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Birgün - 04.09.2006

Güncelleme Tarihi 08.10.2010

Devletle STK'ların ilişkisi değişti mi?

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), haziran 20o6'da,Türkiye'de faaliyet gösteren beraber çalıştığı STK'lara AB sürecinde değişen ilişkileri sordu. STGM, bu soruya 70 farklı cevap aldı. Bu cevaplardan elde edilen en çarpıcı sonuçları özetliyoruz:

OLUMLU SONUÇLAR
» AB uyum sürecinde Dernekler Yasası'nda yapılan değişikler, STK'lar ile devlet arasındaki ilişkilerin gelişmesinde ana etkenlerden biri oldu. Değişikler, derneklerin işini kolaylaştırdı. Demokratik örgütlenme pozitif olarak gelişti; bunun sonucu olarak derneklerin kurulması ve işletilmesi kolaylaştı.

» Demokratik katılım açısından stk'ların görüşü soruluyor, temsilci isteniyor, vs.

» AB süreci STK'lar üzerindeki antidemokratik uygulamaları azalttı.

» AB projelerini yürüten devlet kurumları ile ilişkilerde bürokrasi azaldı.

» Dernekler masası konseptinin polisin elinden alınıp, Dernekler Müdürlüğü ile "sivil" bir yapıya kavuşturulması oldu. Böylece hem biz polis ile işbirliği yapmak zorunda kalmıyoruz, hem de polis gerçek işine dönebilme imkânı yakalamış oluyor.

SORUNLAR
» Devlet hâlâ sivilleşmenin önündeki en büyük engel. "Sizin güvenliğiniz için" diyerek, ellerinde kameralarla toplantıları izlemek isteyen görevliler hâlâ varlıklarını koruyorlar.

» Bürokrasinin yarattığı sıkıntılar hâlâ devam ediyor.

» Kamu kurumları, STK'lar ile işbirliğine girmeyi sindiremeyip; yetia paylaşımı ve egemenlik kurma endişesi taşıyor, STK'ları kontrol etmek istiyorlar. Toplumla birlikte yönetmek yerine, toplumu yönetmeye alışmış bir bürokrasi, kamu yönetimi ile kurduğumuz her ilişkide karşımıza çıkıyor.

» Devlet teknik konularda STK'lar ile daha rahat işbirliğine giderken, sosyal konularda daha mesafeli duruyor.

» Kamu kurumlarının STK'lara karşı objektif bir duruşu yok. Bazı STK' lar daha ayrıcalıklı bir durumdalar. Yarı kamu kuruluşu niteliğindeki STK'lar fınansal yönden rahat olup, bazen gönüllü çalışan STK'ları zor duruma düşürebiliyorlar.

» AB hibelerinin tanıtımı ve duyurusu yeterince yapılmıyor, kamuoyu yeterince bilgilendirilmiyor. Hibelerin kullanımı ile ilgili seçimlerin ve kabullerinin kriterleri yeterince açık ve anlaşılır değil. Şeffaf değiller.

»Toplumun tüm kesimlerinde mevzuat uygulamalarının yoğunluğundan meydana gelen kafa karışıklığı var.

» Devlet kendi eliyle STK'lar yarattı. Bu nedenle STK'lar sivil ve bağımsız çalışamıyorlar. Resmi kurumlarda bürokratlar dernekler kuruluyor. Bunların bir bölümü AB hibelerinden yararlanmak için, bir bölümü de "sivillikse onu da biz yaparız," mantığı ile kuruluyor.

» STK'lar rakip olarak görülüyorlar ve STK çalışanları ciddiye alınmıyorlar. » Bürokrat ve memurların bilgi altyapısı yeterli değil. Bu eksiklik saklanıp, eğitimle giderilebilecek eksikliklerin üstü kapatılıyor.

stk'ların Avrupa'da katılabilecekleri etkinlikler
2006 Eylül-Ekim ve Kasım'da Avrupa'da çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen, Türkiye'den stk'ların da katılımına açık etkinlikler çok çeşitli

EYLÜL'06
Etkinliğin Adı: Permakültür ve Ekolojik Köy Kurulması (Permaculture and Development of an Ecovillage) Yer: Monte Cerro, Portekiz Tarih: 24 Eylül 2006 - 2 Ekim 2006 Konu Alanı: Çevre Organizasyonu Düzenleyen Kuruluş: Global Ecovillage Network, Avrupa İrtibat Kurulacak Kişi: Tamera Web sitesi: www.geneurope.org/activities/communication/events/searchevents.html e-mail: tamera@mail.telepac.pt tel: 003512836353

EKİM '06
Etkinliğin Adı: Peacebuilding, Conflict Transformation & Post-War Rebuilding, Reconciliation And Resolution

Etkinliğin Türü: Eğitim Yer: Romanian Peace Institute, Cluj-Napoca, Romanya Tarih: 23-27 Ekim 2006 Konu Alanı: İnsan hakları Organizasyonu Düzenleyen Kuruluş: TRANSCEND and the Peace Action, Training and Research Institute of Romania (PATRIR) Başvuru İçin Son Tarih: Romanya vizesi alacaklar için 18 Eylül 2006, vize gerekmeyenler için 29 Eylül 2006. İrtibat Kurulacak Kişi: Andra Tanase Web sitesi: www.transcend.org e-mail: training@transcend.org tel: + 40-264-420298

KASIM '06
Etkinliğin Adi: Avrupa'da Çocuğa İlişkin Adalet Sistemi: Topluma entegrasyon için bir çerçeve Etkinliğin Türü: Konferans

Yer: Brüksel, Belçika Tarih: 24-25 Ekim 2006 Konu Alanı: Çocuk & gençlik Organizasyonu Düzenleyen Kuruluş: The International Juvenile Justice Observatory Başvuru İçin Son Tarih: 30 September 2006 Web sitesi: www.oijj.org tel: +32 2 539 4174

Etkinliğin Adı: Avrupa'da Çocuğa İlişkin Adalet Sistemi: Topluma entegrasyon için bir çerçeve Etkinliğin Türü: Konferans Yer: Brüksel, Belçika Tarih: 24-25 Ekim 2006 Konu Alanı: Çocuk & gençlik Organizasyonu Düzenleyen Kuruluş: The International Juvenile Justice Observatory Başvuru İçin Son Tarih: 30 Ekim 2006 Web sitesi: www.oijj.org/plantilla.php?pag=090100

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.