TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Bir Bakışta Eğitim - 2012

Güncelleme Tarihi 19.11.2012

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından her yıl düzenli olarak paylaşılan “Bir Bakışta Eğitim” raporlarının 2012 yılı için hazırlanan raporu Kasım ayında kamuoyu ile paylaşıldı. Eğitim alanında ülkelerin kendilerini diğer ülkelerle kıyaslayabileceği birçok gösterge sunan rapor; eğitim kurumlarının verimliliği ve öğrenmenin etkisi, eğitime ayrılan finansal ve insani kaynaklar, eğitime erişim ve eğitimde ilerleme, öğrenme ortamı ve okulların organizasyonu gibi ana başlıklar altında birçok önemli bilgi sunmaktadır.

Raporun hazırlanmasında, Türkiye’nin de içinde olduğu OECD üyesi olan 34 ülkeden ve OECD üyesi olmayan 40’tan fazla ülkeden alınan 2010 verileri baz alınmıştır. Raporun temel amacı, bu ülkelerin eğitim sistemlerine katkı sağlamak ve öğrenme verimliliğini artırmaktır. Rapordaki Türkiye ile ilgili bazı detaylar ise şöyle:

  • Türkiye, üniversite eğitimine erişen kişilerin nüfusa oranı bazında OECD ülkeleri arasında sondan üçüncü oldu. Öte yandan Türkiye, 1995-2010 yılları arasında üniversite mezunları oranında en yüksek artış gözlenen ülkelerden biri.
  • Türkiye’de 15-29 yaşları arasındaki kadınların %52’si ne okuyor ne de çalışıyor. Bu oran erkeklerde ise %20.
  • OECD ülkeleri genelinde ortalama 13 yıl eğitim görülürken, Türkiye de ortalama 8 yıl eğitim görülüyor.
  • Türkiye’de 25-34 yaş bireylerin neredeyse yarısı lise eğitimi almadı. Türkiye lise eğitim alma bazındaki sıralamada bu oranla sondan ikinci oldu.

Rapora Ulaşmak İçin: http://www.oecd.org/edu/EAG 2012_e-book_EN_200912.pdf

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.