TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Bianet / BİA Haber Merkezi - 30.12.2002

Güncelleme Tarihi 08.11.2010

Sivil Toplum Kuruluşları'na AB Desteği AB Komisyonu Türkiye Temsilciliği'nin desteklediği Sivil Toplum Geliştirme Programı'nı yürütmek üzere bir destek ekibi oluşturuldu. Ekip, sivil toplum kuruluşları için "danışma merkezi" hizmeti verecek, fonlar ve proje başvuruları konusunda bilgi verecek. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun desteklediği Sivil Toplum Geliştirme Programı'nı (STGB) yürütmek üzere oluşturulan Sivil Toplum Kuruluşları Destek Ekibi (STGP ekibi), Ankara'da çalışmalarına başladı. 2003 yılında STK'ların geliştireceği projeleri desteklemek amacıyla, Küçük Ölçekli Destek Fonları da oluşturuldu. STGP'nin çalışma alanları STGP ekibi, 2 yıl sürecek program kapsamında, ağırlıklı olarak şu konularda çalışma yürütecek: "STK'ların ihtiyaçlarının belirlenmesi; veri tabanlarının oluşturulması; STK'ların kapasitelerini geliştirmeye yönelik eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması; STK'ların düzenlediği etkinliklerin desteklenmesi; STK'lar arasındaki iletişim ağının güçlendirilmesi; STK'ların finansman olanakları konusunda bilgilendirilmesi; STK'ların ihtiyaç duydukları bütün bilgilerin yer alacağı kapsamlı bir web sitesinin yayına sokulması". STGP Ofisi ayrıca, STK'lar için bir tür danışma merkezi görevi de üstlenecek. 2003'te yeni projeler AB Komisyonu Türkiye Temsilciği'nin 2003 yılında destekleyeceği ve STK'ların geliştireceği projeler için, Küçük Ölçekli Destek Fonları da oluşturuldu. STGP Destek Ekibi, 2003 yılında ilk duyurusu yapılacak olan fonlar için, proje başvurularının yapılmasında ve diğer konularda STK'lara yardımcı olacak. AB Komisyonu, bu projeyi Türkiye'de sivil toplumun rolünü güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak destekliyor. STGP, tüm Türkiye'de yurttaş girişimlerini artırmayı; Türkiye STK'larının profesyonel, idari, iletişim ve ağ oluşturma kapasitelerini güçlendirmeyi; yurtiçinden, Yunanistan'dan ve AB'nin diğer bölgelerinden STK'larla ortaklık projeleri geliştirmelerini özendirmeyi amaçlıyor. (BB) * STGP ile ilgili detaylı bilgi için: http://www.deltur.cec.eu.int/english/proposal-service.html * STK Destek Ekibi'ne ulaşmak için: STGP İletişim Sorumlusu Obahan Obaoğlu'na "Uğur Mumcu (Köroğlu) Cad. 59/ 4 Köşk Apt. 06700 Gaziosmanpaşa- Ankara" Tel: 0 312 447 77 81 Faks: 0 312 447 77 84

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.