TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Bianet – 01.03.2010

Güncelleme Tarihi 29.05.2012

"Etkili Sivil Toplum İçin Kamu - STK işbirliği Şart"

STGM'nin 8. Danışma Kurulu toplantısında katılımcılar, STGM'den beklentilerini dile getirdi. STGM'nin sivil toplum kuruluşlarına hukuk ve etkili iletişim konularında danışmanlık vermesi ve sivil toplum kuruluşlarını kendilerini ilgilendiren yasa tasarıları hakkında bilgilendirilmesi istendi.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nin (STGM) 8. Danışma Kurulu, "Yerel Yönetimler ve Karar Alma Süreçlerine Katılım" konulu toplantısında, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki diyalog ve işbirliği süreci tartışıldı.

STGM Genel Müdürü Suade Arançlı'nın da katıldığı toplantıda katılımcılar, STGM'den beklentilerini dile getirdi. STGM'nin sivil toplum kuruluşlarına (STK) hukuksal danışmanlık vermesi, STK'ların kendilerini ilgilendiren yasa tasarıları hakkında bilgilendirilmesi, sivil toplum kuruluşlara etkili iletişim konusunda danışmanılk verilmesi gibi talepler dillendirildi.

Korkut: Kamu kuruluşlarını STK'larla işbirliğine zorlamalıyız

STGM Yönetim Kurulu üyesi Levent Korkut, sivil toplum kuruluşları (STK) ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki işbirliğinin yetersizliğinden yakındı. Kamu kuruluşları ile işbirliğinin STK'ların etkisini artıracağını vurgulayan Korkut, "kamu"nun yasa yapma ve uygulamadaki gücü nedeniyle "otorite" olduğunu da hatırlattı.

Korkut, "Kamu kurum ve kuruluşlarının bir sivil toplum stratejisi olmalı. Hangi bakanlığın hangi konu ile ilgileneceği belli olmadığından kurumsallaşmış bir anlayış yok. Bizler STK'lardan görüş ve danışmanlık alınması için 'kamu'yu zorlamalıyız" dedi.

Projeler, avantajlar, dezavantajlar

Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Konseyi'nden Elvan Akay, beş yılda "Yerel Gündem 21"den "Kent Konseyi"ne dönüştüklerini, 14 personel istihdam ettiklerini, kurulan 19 farklı meclisle farklı projeleri gerçekleştirdiklerini anlattı. Akay, "Belediye başkanının işbirliği sayesinde personel, araç, bütçe, tanıtım ve iletişim olanaklarına sahip olmak, büyük avantajımız" dedi.

Diyarbakır Kent Konseyi'nden Necati Pirinççioğlu, ilde kent konseyinin etkisine dikkat çektikten sonra valiliğin kent konseyinin katılımı olmadan toplantı yapmadığını, ayrıca henüz muhtar ve mahalle temsilcilerinin katılımının pek sağlanamadığını anlattı.

Gündem Çocuk'tan Esin Koman ise "Her çocuk vazgeçilmez haklara sahiptir" projesi ile çocuk katılımına model oluşturduklarını anlattıktan sonra bir de özeleştiri yaptı: "Projenin takipçisi olmadık. Belediyelerin çocuklara verdikleri sözleri tutup tutmadığını bilemiyoruz."

Atölye çalışmaları

Konuşmaların ardından "Karar Alma Süreçlerine Etkin Katılım: Engeller, Çözüm Önerileri" başlıklı bir oturumda STGM üyeleri Sunay Demircan, Gül Erdost ve Hidayet Tuksal kolaylaştırıcılığında üç ayrı grup çalışması gerçekleştirildi. (LŞ/BB)

http://bianet.org/bianet/toplum/120336-etkili-sivil-toplum-icin-kamu---stk-isbirligi-sart

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.