Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Belediyelerin Stratejik Planlama Süreçlerine Sivil Toplum Örgütlerinin Katılımı Hakkında Bilgi Notu

Güncelleme Tarihi 23.05.2019

Yurttaşların kendileriyle ilgili karar alma süreçlerine katılım hakkı, uluslararası insan hakları belgelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında ve yasalarında kabul edilen temel bir haktır. Bu haliyle katılım hakkı örgütlenme, barışçıl toplanma, ifade özgürlüğü ve bilgi edinme hakkının yanı sıra demokratik iyi yönetişimi gerektirir. 

Belediye Kanunu’nun (Kanun no. 5393) 41. maddesinde, yerel seçimlerden sonraki 6 ay içinde stratejik planının hazırlanması gerektiği belirtilmektedir. Aynı maddeye göre belediye meclisine sunulacak planın, üniversitelerin, meslek odalarının ve konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşü alınarak hazırlanması gerekmektedir.

Ekteki bilgi notu, sivil toplum örgütlerinin Belediyelerin Stratejik Planlama süreçlerine katılımı kolaylaştırmak ve bazı pratik bilgiler sunmayı amaçlamaktadır. Bilgi notu Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından yürütülmekte olan “Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkının Daha Fazla Geliştirilmesi için STK'lar ve Sivil Ağların Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesi** kapsamında hazırlanmıştır.

Bilgi notuna aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

* Bu yayın Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla STGM’nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

** Avrupa Birliği’nin Mali Desteği ile gerçekleştirilen projede, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı (ABB) sivil toplum alt sektörü Lider Kuruluş ve Nihai Faydalanıcı olup, Sözleşme Makamı Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir (MFİB).

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.