Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Basına ve Kamuoyuna

Güncelleme Tarihi 15.01.2018

Hak Savunucularına Dokunma!

İnsan Hakları Savunucuları Serbest Bırakılmalıdır!

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği 5 Temmuz 2017 tarihinde, katıldıkları insan hakları savunuculuğu eğitiminin üçüncü gününde gözaltına alınan 8 insan hakları savunucusu ve 2 uzman ile ilgili gelişmeleri ilk günden itibaren kaygıyla takip etmektedir. Soruşturma hakkında verilen kısıtlama kararı ve 11 günü aşan gözaltı süresi kadar ilk günden itibaren bazı medya kuruluşlarının mesleki ilke ve değerleri hiçe sayarak insan hakları savunucularını itibarsızlaştırma girişimi ve hedef göstermesi temel hak ve özgürlüklerin kullanılması ve savunulması açısından kritik bir eşiğe gelindiğini göstermektedir.

Temel hak ve özgürlükler ve bunların savunulması, demokratik bir sivil toplumun ve katılımcı demokrasinin varlık koşuludur. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik çalışmalar yapan çeşitli kurumların temsilcileri olan bu hak savunucularının korunması bir bütün olarak toplumun yükümlülüğüdür. Bu savunucuların çabaları ile yaratılan toplumsal değerler sadece kendi kurumları için değil tüm toplumun yararı için elzemdir.


Güçlü ve demokratik bir sivil topluma ulaşılmasını hedefleyen Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği olarak, Türkiye’nin imzacısı olduğu BM İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesindeki ilkelerin güvence altına alınmasını ve gözaltında olan 8 hak savunucusu ve 2 uzmanın en kısa sürede özgürlüğüne kavuşmasını talep ediyoruz. Aynı zamanda yetkilileri nefret söyleminin failleri hakkında yasal işlem yapılması için harekete geçmeye davet ediyoruz.

STGM

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.