TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Barışçıl Toplanma Özgürlüğü İzleme Raporu

Güncelleme Tarihi 31.03.2017

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nin hazırladığı "Barışçıl Toplanma Özgürlüğü İzleme Raporu" yayımlandı.

toplantı ve gosteri hakki izleme raporu

Kullanılamaz Hale Getirilen Hak;  Barışçıl Toplanma Özgürlüğü

Adalet Bakanlığı verilerine göre TGYK şüpheli sayısının ceza  hükmü  taşıyan özel kanunlar şüpheli toplamı içindeki oranındaki son 5 yıldaki artış dikkat çekicidir. 2011 yılında %2,6 olan toplam şüpheliler içindeki oran 2013- 2015 yılları arasında %6’nın üzerine çıkmıştır. Adalet Bakanlığı’nın Cumhuriyet  Başsavcılıklarında  ceza   hükmü taşıyan özel kanunlar uyarınca sonuçlanan soruşturmalardaki şüpheliler hakkında verilen kararlara ilişkin verilerine göre son beş yılda toplam 116.804 kişi hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’na muhalefetten yasal işlem yapılmıştır. Hakkında yasal işlem başlatılan 34.497 kişi (yaklaşık %30) hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.

Barışçıl toplantı ve gösteri hakkına getirilen yasal sınırlamalar ve gösterilere müdahalelerdeki orantısızlık uzun yıllardır tartışma konusudur. 1983 tarihli 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu (TGYK)’nda 1998, 2002, 2003, 2008, 2010, 2014 ve 2015 yılla- rında kanunun toplam 21 maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan 7 değişiklikten 4’ü Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile tam üyelik müzakerelerinin başladığı 2005 yılından sonraki yıllarda yapılmasına rağmen uluslararası standartlara uyum sağlanamamıştır. Nisan 2015’te kamuoyunda “iç güvenlik yasası olarak” bilinen torba yasa ile  2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nda yapılana değişikler  uluslararası standartlardan daha da uzaklaşılmıştır.

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası ilan edilen OHAL ile barışçıl toplanma özgürlüğünü kullanmak adate mülki idare amirlerinin inisiyatifine terkedilmiştir.

Ekim 2015-Kasım 2016 tarihinde ulaşabildiğimiz veriler üzerinden hazırladığımız rapor son bir yıldaki duruma ilişkindir.

Kaynak

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.