TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Çerçeve Yasası STK Çalıştayı

Güncelleme Tarihi 15.12.2014

Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Çerçeve Yasası STK Çalıştayı, TACSO Projesinin STK’ların sivil toplum kuruluşlarını politika ve yasa yapımına aktif katılımını geliştirme ve kendi misyonlarını gerçekleştirmelerine etkide buluna yasal çerçevenin gelişmesi yönündeki hedefleri ile ilişkili olarak düzenlenmektedir.

Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Çerçeve Yasası STK Çalıştayı’nın hedefleri:

  • Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik mekanizması konusunda, STK’ların ve sivil hareketlerin geçmiş ve güncel çalışmalarını paylaşabilmelerini sağlamak,
  • Ayrımcılıkla Mücadele  ve Eşitlik alanında sivil hareketlerin görünürlüğünü ve bilinirliğinin  gelişmesine katkıda bulunmak
  • Ayrımcılıkla Mücadele  ve Eşitlik alanında STK çalışmaların üstüne inşa edilecek işbirliği ile sivil toplum için ortak bir STK pozisyonunun/ ortak duruşun oluşturulması ve bir politika belgesi hazırlanması
  • Yasama süreci içinde kısa dönemde gündeme gelmesi beklenen Yasa taslağının yapım sürecine katılmak konusunda bir eylem planı geliştirmelerini hedeflemektedir.
  • Katılımcı kuruluşlar arasında işbirlikleri ve ağlar oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Etkinlik Ankara’da 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek, 2 tam gün devam edecektir. Bu etkinlik, TACSO Türkiye ve TACSO Ulusal Danışma Kurulu Üyeleri olan Kaos GL, İHOP, Eşitiz tarafından tasarlanmıştır. 

Aşağıdaki bağlantıdan inceleyebileceğiniz Katılımcılar için Açık Çağrı'daki koşulları yerine getirdiğinizi düşünüyorsanız lütfen 18 Aralık saat 18:00'e dek kurum bilgilerinizi, temsilcinizin iletişim bilgilerini ve lojistik gereksinimlerinizi içeren bir e-posta ile info.tr@tacso.org adresine başvurunuz. Zaman baskısı nedeni ile yalnızca katılımı onaylanan başvuru sahiplerine ulaşılacaktır.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.