TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Ayrımcılık Yasağı: Kavram, Hukuk, İzleme ve Belgeleme

Güncelleme Tarihi 26.07.2011

Kitap, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi üyeleri Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl Gül ve Araş. Gör. Ulaş Karan tarafından kaleme alındı. Kitabın editörleri, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi üyeleri Burcu Yeşiladalı ve Gökçeçiçek Ayata'dır.

Ayrımcılık Yasağı: Kavram, Hukuk, İzleme ve BelgelemeBu kitap, projenin başlangıcından itibaren üzerinde çalışılan ve diğer proje faaliyetleri özellikle de eğitim seminerleri sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen, projenin en uzun soluklu çalışması oldu. Kitap, ayrımcılık ve ayrımcılığın izlenmesi ve belgelenmesi konularına ilişkin eğitimlerde ve STK'lar ile sendikaların yürüttüğü izleme ve belgeleme faaliyetlerinde kaynak olarak kullanılmak üzere hazırlandı.

Kitabın ilk bölümünde ulusal ve uluslararası hukukta ayrımcılık yasağı ve ilgili kavramlara, ayrımcılık yasağı standartlarına ve bunların işlerlik kazanmasına yönelik oluşturulmuş farklı denetim mekanizmalarına yer verildi. İkinci bölümde ise ayrımcılık yasağına dair izleme ve belgeleme faaliyetlerinin amaçlarına, ilkelerine, kapsamına, planlanmasına ve yöntemlerine değinildi. Kitabın sonunda ise ayrımcılık yasağı ile ilgili kavramları içeren bir sözlüğe, projenin dayandığı Avrupa Birliği Konseyi'nin Irk Eşitliği Direktifi'nin ve İstihdamda Eşitlik Direktifi'nin resmi olmayan Türkçe çevirilerine, ilgili uluslararası belgelerin listesine, ulusal ve uluslararası başvuru yollarına ilişkin bilgiye, baroların iletişim bilgilerine ve ayrımcılıkla ilgili çalışmalar yürüten uluslararası kurumların listesine yer verildi.

http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/source/221_sub5b.asp

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.