Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Ayrımcılık Yasağı Eğitimi El Kitabı

Güncelleme Tarihi 09.03.2015

“Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Konularında Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Bilinç Artırma Seminerleri” (VT/2010/007) projesi çerçevesinde hazırlanmış olan bu rehberin amacı STK’ların ayrımcılık yasağı ve eşitlikle ilgili yürüttüğü çalışmalarda kapasitelerinin güçlenmesini sağlamak üzere STK’lara yönelik özel bir eğitim materyali ve faaliyetler tasarlamaktır.

ayrimcilik

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.