Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısı: Endüstri İlişkileri Alanında Uzmanlığın Geliştirilmesi

Güncelleme Tarihi 25.04.2018

Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü yıllık çalışma programı kapsamında “Endüstri İlişkileri Alanında Uzmanlığın Geliştirilmesi” konulu teklif çağrısı yayımladı.

Teklif çağrısının amacı, analiz ve araştırma faaliyetleri yolu ile karşılaştırmalı çalışmalar yaparak endüstri ilişkileri alanında uzmanlığın ve bilginin geliştirilmesidir. Söz konusu teklif çağrısında, farklı düzeyler ve bölgelerde toplu sözleşmenin koordinasyonunun etkileri ve aşağıdaki hususlar bağlamında endüstri ilişkilerinin rolü ve katkısına yönelik projeler desteklenecek.

  • Avrupa Dönemi (European Semester) ile Ekonomik ve Parasal Birlik (Economic and Monetary Union)
  • Ekonomik büyüme ve rekabet edebilirlik; sosyal içerme ve sosyal adalet; iş yaratma ve iş kalitesi yönünden ekonomik ve sosyal çıktılara ulaşma
  • Avrupa Sosyal Haklar Sütununda belirlenen sosyo-ekonomik ve  istihdama ilişkin zorluklar
  • Dijtalleşme, küreselleşme, demografik değişimler, iklim değişikliği ve yapay zeka dahil olmak üzere teknolojik değişimler sebebiyle ortaya çıkan büyük çaplı güçlükler ve fırsatlar.

Toplam bütçesi 4,2 milyon avro olan teklif çağrısı kapsamında  endüstri ilişkileri alanında faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar (üniversiteler ve araştırma enstitüleri dahil), sosyal taraflar ve sosyal diyalog alanında çalışan kamu otoriteleri eş-başvuru sahibi olabilecekler.

Proje başvurularının 15 Haziran 2018 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için  tıklayınız.

AB Programları Hibe Duyuruları için tıklayınız.

 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.