Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ve Norveç Bölgesel İşbirliği için Hibe Fonu

Güncelleme Tarihi 25.01.2018

Fon Avrupa’nın ortak sorunlarını bilgi paylaşımı, iyi uygulamaların paylaşımı ve kapasite geliştirme şeklinde, sınır ötesi ve uluslararası işbirliği yoluyla ele alan projeleri desteklemektedir.

Desteklenen projeler sınır ötesi veya transnasyonal nitelikte olmalı ve farklı ülkelerde birden çok ortakları ve faaliyetleri kapsamalıdır.

eea grants

Transnasyonal projeler için yapılan bu çağrı EAE ve Norway Grants ‘ın beş öncelikli sektörünü kapsar:

  • İnovasyon, Araştırma, Eğitim ve Rekabetçilik
  • Sosyal içerme, Gençlerin İstihdamı ve Yoksulluğun azaltılması
  • Çevre, Enerji, İklim Değişikliği ve Düşük Karbon Ekonomisi
  • Kültür, Sivil Toplum, İyi Yönetişim ve Temel Hak ve Özgürlükler
  • Adalet ve İçişleri

Projeler en az iki yararlanıcı devleti de içeren, en az üç ülkeden kurumları kapsamalıdır.
ÇEVİRİ: STGM
Konsept notlar için son teslim tarihi 01.07.2018
ÇEVİRİ: STGM
Teklif çağrısını buradan inceleyebilirsiniz.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.