TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ve Norveç Bölgesel İşbirliği için Hibe Fonu

Güncelleme Tarihi 09.10.2019

Fon Avrupa’nın ortak sorunlarını bilgi paylaşımı, iyi uygulamaların paylaşımı ve kapasite geliştirme şeklinde, sınır ötesi ve uluslararası işbirliği yoluyla ele alan projeleri desteklemektedir.

Desteklenen projeler sınır ötesi veya transnasyonal nitelikte olmalı ve farklı ülkelerde birden çok ortakları ve faaliyetleri kapsamalıdır.

eea grants

Transnasyonal projeler için yapılan bu çağrı EAE ve Norway Grants ‘ın beş öncelikli sektörünü kapsar:

  • İnovasyon, Araştırma, Eğitim ve Rekabetçilik
  • Sosyal içerme, Gençlerin İstihdamı ve Yoksulluğun azaltılması
  • Çevre, Enerji, İklim Değişikliği ve Düşük Karbon Ekonomisi
  • Kültür, Sivil Toplum, İyi Yönetişim ve Temel Hak ve Özgürlükler
  • Adalet ve İçişleri

Projeler en az iki yararlanıcı devleti de içeren, en az üç ülkeden kurumları kapsamalıdır.
ÇEVİRİ: STGM
Konsept notlar için son teslim tarihi 01.07.2018
ÇEVİRİ: STGM
Teklif çağrısını buradan inceleyebilirsiniz.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.