Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Avrupa Birliği Dış Finansman Araçlarına Yönelik Danışma Süreci

Güncelleme Tarihi 30.05.2017

Avrupa Birliği’nin Çok Yıllı Mali Çerçevesi (MFF), AB'nin belirli bir süre boyunca farklı  alanlarda harcayabileceği maksimum yıllık tutarı belirlemekte olup, mevcut MFF, 2014-2020 dönemini kapsamaktadır. MFF içindeki Başlık 4 - Küresel Avrupa, AB'nin tüm dış faaliyetlerini kapsar ve asli olarak gelişmekte olan ülkelere ve yurtdışındaki kişilere destek sağlayan Dış Finansman Araçlarından oluşur.

Hem küresel hem de Türkiye’ye özel hibe çağrıları ile uygulanan Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı’nın (DİHAA) da içinde bulunduğu Dış Finansman Araçlarının Ara Dönem Değerlendirmeleri ile ilgili olarak, Avrupa Komisyonu  Şubat ayında bir açık danışma süreci başlattı. DİHAA hakkında daha fazla bilgi için AB Türkiye Delegasyonu web sitesinde bu bağlantıyı  ziyaret edebilirsiniz. 

AB üye ülkeleri ve yararlanıcı ülkelerdeki tüm paydaşlar; kamu ve yerel otoriteler, ulusal ve yerel düzeyde çalışan sivil toplum örgütleri, akademisyenler, kalkınma ajansları, düşünce kuruluşları, danışmanlar, özel sektör kuruluşları, kalkınma bankaları ve vatandaşlar bu danışma sürecine katılarak görüş bildirebilirler.

Danışma süreci ile mevcut dış finansman araçlarının 31 Aralık 2020 tarihinde geçerliliğini yitirmesinden sonra, gelecekteki dış finansman araçlarına ilişkin ön fikirlerin toplanması ve değerlendirmelerden çıkan sonuçlar üzerine mümkün olduğunca geniş paydaş kesimlerinden geribildirim toplanması amaçlanmaktadır.

Danışma süreci 3 Mayıs 2017 tarihine dek sürecektir. Daha detaylı bilgi ve üzerine görüş bildirebileceğiniz Değerlendirme Raporlarına bu bağlantıdan ulaşabilir, görüşlerinizi bu formu kullanarak iletebilirsiniz. 

Yorum ve görüşlerinizi TACSO Türkiye ile de paylaşmak isterseniz, “AB Dış Finansman Araçları –Görüş” konu başlığı ile consultation.tr@tacso.org adresine e-posta iletebilirsiniz.

Daha fazla bilgi ve destek için TACSO Türkiye’ye info.tr@tacso.org email adresinden ulaşabilirsiniz. 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.