Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Atatürk Parkı Antalyalınındır!

Güncelleme Tarihi 07.06.2010

Antalya'da bulunan Atatürk Parkı'nın tahrip edilmesini önlemek üzere hazırlanmış olan kampanya, yalıyar tahribatının, aşırı yapılaşmanın önlenmesi ve park işletiminin belediye tarafından yapılması için çalışmalar yapılmasını sağlamaktadır.

Kampanyayı Düzenleyen Örgüt: Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Antalya Şubesi

Kampanya Süresi: 6 ay

Kampanyanın Amacı: Antalya'da bulunan Atatürk Parkı'nın tahrip edilmesini önlemek, yalıyar tahribatının ve aşırı yapılaşmanın önlenmesi ve park işletiminin belediye tarafından yapılması için çalışmalar yapılmasını sağlamak.

Kampanya Faaliyetleri:

  • Parkı tanıtan ve yapılanları anlatan afiş asılması
  • El ilanı dağıtımı
  • Konu ile ilgili basın açıklaması yapılması ve panel, söyleşi yapılması
  • Tv programı yapılması

STGM’nin Verdiği Destek: Basılı materyal desteği

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.