Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

“Aslında her şey farklılıklara nasıl yaklaştığımızla ilgili…”

Güncelleme Tarihi 04.06.2010
“Aslında her şey farklılıklara nasıl yaklaştığımızla ilgili…”

Kampanya, psikiyatrik teşhis almış ve zihinsel engelli bireylere yönelik damgalama ve ayrımcılık eğilimini ve bu kişilere yönelik önyargıları sorgulatmayı amaçlıyor.

Hedef Kitle: Kamuoyu, öncelikli olarak genel TV izleyicisi, üniversiteler, sağlık kurumları

Kampanyanın Süresi: 6 ay

Kampanya faaliyetleri

1. Önyargıların önüne geçici sloganların ve görsel malzemenin oluşturulması
2. Çıkan malzemenin basılı ve görsel ürünler haline getirilmesi
3. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, medya ve STKlar aracılığıyla basılı ve görsel ürünlerin dağıtılması ve kamuoyuyla paylaşılması, sergilenmesi ve televizyonlarda yayınlanması
4. Kampanyanın başında ve sonunda seçilecek bir üniversite ve mahalle popülasyonuyla etki değerlendirme çalışması 

Kampanya İle İlgili Bağlantılar

http://www.rusihak.org/snk.asp?kat=0&ID=96

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.