TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

“Aslında her şey farklılıklara nasıl yaklaştığımızla ilgili…”

Güncelleme Tarihi 04.06.2010
“Aslında her şey farklılıklara nasıl yaklaştığımızla ilgili…”

Kampanya, psikiyatrik teşhis almış ve zihinsel engelli bireylere yönelik damgalama ve ayrımcılık eğilimini ve bu kişilere yönelik önyargıları sorgulatmayı amaçlıyor.

Hedef Kitle: Kamuoyu, öncelikli olarak genel TV izleyicisi, üniversiteler, sağlık kurumları

Kampanyanın Süresi: 6 ay

Kampanya faaliyetleri

1. Önyargıların önüne geçici sloganların ve görsel malzemenin oluşturulması
2. Çıkan malzemenin basılı ve görsel ürünler haline getirilmesi
3. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, medya ve STKlar aracılığıyla basılı ve görsel ürünlerin dağıtılması ve kamuoyuyla paylaşılması, sergilenmesi ve televizyonlarda yayınlanması
4. Kampanyanın başında ve sonunda seçilecek bir üniversite ve mahalle popülasyonuyla etki değerlendirme çalışması 

Kampanya İle İlgili Bağlantılar

http://www.rusihak.org/snk.asp?kat=0&ID=96

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.