TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Ankaranınsesi.com – 20.02.2011

Güncelleme Tarihi 21.04.2011

Konak Belediyesi Sivil Toplum Geliştirme Merkezi tarafından belediyelere örnek model gösterildi.

Türkiye’de ilk kez Konak Belediyesi tarafından kurulan Sivil Toplum İletişim Birimi, (STK) Merkezi Denizli’de bulunan Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından belediyelere örnek model olması önerildi.

Tartan, STGM tarafından belediyelere de örnek model olması önerilen birimin, İzmir’deki ve özellikle de Konak ilçe sınırlarında hizmet yürüten Sivil Toplum Kuruluşları ile her türlü sorunun çözümünde birlikte hareket ettiğini belirtti. Tartan, demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan Sivil Toplum Kuruluşları ile sağlıklı iletişim içinde olan birimin çalışmalarını şöyle özetledi: “Birimimiz, STK’ların sorunlarına çözüm üretiyor, ortak projeler geliştiriyor ve belediye ile bütünleşmesini sağlıyor. STK’ların buluşma merkezi olan birim, sorunları paylaşarak azaltıyor, çözümler geliştiriyor. Kadın kuruluşlarıyla birlikte çok değişik alanlarda projeleri uygulamaya koyuyor. Özellikle kadınların ve gençlerin toplumda daha etkin olmaları için çalışmalar yapıyor. STK’larla işbirliği yaparak kurslar açıyor. STK’ların kadın hareketini destekleyen eğitim kampanyalarına katkı sağlıyor. Kadınlara özgüven kazandıran, onları üretime yönlendiren ve bilinç değişikliği yaratan eğitimlere destek veriyor. Kadınların tekrar çalışma hayatına atılmasına destek olacak çalışmalar yapıyor, projeler kapsamında STK’larla işbirliği yaparak Konak Merkezi’ndeki göçmen kadınları sosyal yaşama entegre ediyor. Engelli Dernekleri işbirliğiyle engellileri sosyal yaşamın içine çekecek projeler geliştiriliyor. Ülkemizin kanayan yaralarından birisi olan ’Çocuk Kadınlar’ sorunuyla ilgili STK’ların kenar mahallelerde yaptığı çalışmalara broşür ve yayınlarla destek veriyor.”

Tartan, kadına yönelik özel ve anlamlı günlerde kadın emeğini öne çıkaracak organizasyonlar da düzenleyen birimin, farklı kültürlerden gelen kadınlar için de buluşma yeri olduğunu, Roman dernekleriyle birlikte Roman kadınlarla ilgili eğitim projesi için çalışmalar yaptığını da anlattı.

http://haber.ankaraninsesi.com/yerel/konak-belediyesi-sivil-toplum-gelistirme-merkezi-tarafindan-belediyelere-ornek-model-gosterildi.htm

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.