Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Ankara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Fizibilite Desteği Başvuruları Başladı

Güncelleme Tarihi 07.06.2018

Yıl sonuna kadar açık olacak olan Ankara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı için başvurular başladı. Toplam bütçesi 2 Milyon TL olan programa sivil toplum kuruluşları üniversiteler veya faaliyet teklifi konusu ile ilgili kamu kurum/kuruluşları ile ortak başvuru yapabilecek. Azami 12 ay sürecek projelere program kapsamında minimum 25 bin TL maksimum 150 bin TL maddi destek sağlanacak. 

Program Eksen ve Öncelikleri

İleri Teknoloji, Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Ekseni

Öncelik-1:Ankara’nın bilişim ekosistemi, savunma sanayi ve sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamındaki projelere/faaliyetlere yönelik fizibilite çalışmaları

Öncelik-2:Teknoloji odaklı girişimciliğin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik projelerin fizibilite çalışmaları

Öncelik-3:Ankara sanayisinin üretim ve ihracatında yüksek ve orta yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payının artırılmasına yönelik fizibilite çalışmaları

Öncelik-4:Ankara ilinde üretimi yapılan mal ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğinin artırılmasına yönelik fizibilite çalışmaları

Öncelik-5:Ankara’da rüzgâr, güneş, biyogaz ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik fizibilite çalışmaları

Yeni Nesil Kırsal Kalkınma Ekseni

Öncelik-6:Kırsal alanlarda yenilikçi tarım uygulamalarını destekleyecek ve yaygınlaştıracak projelerin fizibiliteleri

Öncelik-7:Alt bölgelerde sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için tarım dışı kırsal endüstrilerin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları

Öncelik-8:Kırsalda yöreye özgü ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, markalaşması ve ticarileşmesine yönelik yatırım fizibiliteleri

Öncelik-9:Yerel turizm değerleri ve potansiyelleri doğrultusunda turizm markaları oluşturarak ilçeleri uzun süreli kırsal destinasyon alanları haline getirmeye yönelik fizibilite çalışmaları

Öncelik-10:Bölgede potansiyel teşkil eden alan ve sektörlerde ihtisaslaşmaya yönelik fizibiliteler

Öncelik-11:Ankara’da kentsel tarımın geliştirilmesine yönelik fizibiliteler

Öncelik-12:Kırsal alanda çevre dostu uygulamaların geliştirilmesine yönelik fizibiliteler

Sosyal Yenilik, Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Kalkınma Ekseni

Öncelik-13:Sosyal sorunların çözümüne destek olacak yenilikçi girişimlerin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışması

Öncelik-14: Sosyal yenilik ve sosyal kalkınmaya yönelik yenilikçi ürün ve hizmetlerin ticarileştirilmesi, pazar fırsatlarının belirlenmesine hizmet edecek projelerin fizibilite çalışmaları

Öncelik-15:Sosyal inovasyon ve girişimcilik konularında ağ ve ortaklık yapılarının oluşturulmasına yönelik fizibilite

Öncelik-16:Sosyal girişimcilik aktörlerinin ve çatı kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik modellerin fizibilitesi

Bununla birlikte, program kapsamında akademik rapor ve araştırma, analiz, haritalama, envanter ve stratejik plan çalışmaları gibi doğrudan uygulamaya yönelik olmayan, projelendirilemeyecek çalışmalar destek kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Kamu kurum ve kuruluşları
  • Yerel yönetimler
  • Üniversiteler
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
  • Birlikler ve kooperatifler**
  • Sivil toplum kuruluşları (vakıflar, dernekler, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar)***
  • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS)
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
  • İş geliştirme merkezleri

Son Başvuru

Elektronik başvuru: 10/12/2018 Saat 23.50

Taahhütname Son Tarihi: 14/12/2018 Saat: 17.00

 

Dokümanlar

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.