TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Ankara Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Teknik Destek Programı

Güncelleme Tarihi 09.10.2019

Ankara Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Teknik Destek Programı başladı.

Ankara Kalkınma Ajansı Ankara’daki yerel aktörlerin kurumsal kapasitelerini arttırıcı çalışmalarına destek sağlamak üzere “2016 Yılı Teknik Destek Programı”nı açıkladı. Toplam bütçesi 500.000 TL olan 2016 yılı TD Programı amaçları, öncelikleri, uygunluk kriterleri, başvuru koşulları ve değerlendirme süreci Program Başvuru Rehberi’nde yer almaktadır.

Programın amacı 2014-2023 Ankara Bölge Planı’nda yer alan öncelikler doğrultusunda, paydaşlarımız olan yerel aktörlerin, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkılarını artıracak çalışmaları için kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlerine teknik destek sağlamak.

Programın Öncelikleri

(Program kapsamında hazırlanacak teknik destek talepleri aşağıda yer alan program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır)

 • Kurumların kurumsal teknik ve kurumsal yönetim kabiliyetlerinin geliştirilmesi
 • Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi
 • Teknolojinin ticarileştirilmesinin desteklenmesi


Hangi Faaliyetler Desteklenebilir? (Faaliyet Türleri)

 • Eğitim verme,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • Geçici uzman personel görevlendirme,
 • Danışmanlık sağlama,
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler 

Kimler Başvuru Yapabilir?

 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Yerel yönetimler,
 • Üniversiteler,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler,
 • Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, endüstri bölgeleri,
 • İş geliştirme merkezleri
 • Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurdukları veya ortağı oldukları işletmeler


Program Bütçesi

2016 Yılı Teknik Destek Programı bütçesi 500.000 TL'dir.

Teknik Desteğin Azami Maliyeti

15.000 TL (KDV dâhil)


Destek Süresi
Teknik destek kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin uygulama süresi en fazla 1 (bir) ay olabilir.

Son başvuru tarihleri :

Elektronik başvuru: 14 Aralık 2016 Saat 23.50

Başvuru dosyası teslimi: 21 Aralık 2016 Saat: 17.00

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.