Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Anayasa 2011 – 24. 03. 2012

Güncelleme Tarihi 16.05.2012

Bizsiz Anayasa Olmaz Platformu Anayasa Uzlaşma Komisyonu ile görüştü

STGM ve Bizsiz Anayasa Olmaz Platformu temsilcileri Anayasa Uzlaşma Komisyonu ile görüştü. STGM’nin organize ettiği Bizsiz Anayasa Olmaz toplantıları sonucunda şekillenen ve yerel hak temelli STÖ’lerin örgütlenme özgürlüğü alanındaki talepleri ile anayasa yapım sürecine yönelik önerlerini özetleyen metin komisyon üyelerine sunuldu.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu ile görüşmeye Bizsiz Anayasa Olmaz Platformu’ndan Kamuran Parıltı (Buca Engelliler Derneği), Zafer Kıraç (Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği), Mehmet Hanifi Kılınç (Mazlum-Der İzmir Şubesi) ile STGM adına Levent Korkut ve Özgün Emre Sorkun (STGM) katıldı.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu ile görüşmeye Bizsiz Anayasa Olmaz Platformu’ndan Kamuran Parıltı (Buca Engelliler Derneği), Zafer Kıraç (Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği), Mehmet Hanifi Kılınç (Mazlum-Der İzmir Şubesi) ile STGM adına Levent Korkut ve Özgün Emre Sorkun (STGM) katıldı.

Platform adına sunum yapan Levent Korkut, katılımcı demokrasi, çoğulculuk, çok kültürlülük, egemenlik, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, STÖ’lerin karar alma mekanizmalarına katılımları gibi temel konular ekseninde STÖ’lerin örgütlülüğünün ve karar alma mekanizmalarına katılımlarının güçlenmesinin önünü açacak önerileri komisyon üyelerinin dikkatine sundu. Sunumun ardından, STÖ temsilcileri katılım olanaklarının kısıtlandığı bir anayasanın günlük yaşama ve örgütlenme pratiklerine etkilerini komisyon üyeleri ile paylaştı.

Bizsiz Anayasa Olmaz Platformu önümüzdeki dönemde yeni anayasa sürecini takip ederek gelişmeleri STÖ’lerle paylaşacak. Bu kapsamda ilk olarak STÖ’lerin sürece katılımını arttıracak kampanyaya hız vermeyi ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na sunulan önerilerle ilgili bir rapor hazırlayarak süreci izlemeyi planlıyor.

STGM’nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na ilettiği yazılı metne buradan ulaşabilirsiniz.

 

http://www.anayasa2011.com/?p=9867

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.