TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

ALİKEV Çalışma Arkadaşı Arıyor

Güncelleme Tarihi 01.07.2018

Antakya'da bulunan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV)  Vakfın mevcut programları ve geliştirilecek yeni programların yürütülmesi için Programlar Sorumlusu ve iktisadi işletme faaliyetleri de dahil kaynak geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi için Kaynak Geliştirme Sorumlusu arıyor. Her iki pozisyon için de Antakya'da ikamet zorunlu şartlar arasında yer alıyor. Pozisyonlara başvurmak isteyen adayların 23 Temmuz 2018 tarihine kadar bilgi@alikev.org adresine, pozisyonlara dair çalışma ve isteklerini içeren motivasyon mektubu ile birlikte Türkçe özgeçmişlerini göndermeleri gerekiyor. Adaylardan pozisyonun gerekliliklerine uygun görülenler, mülakat sürecine davet edilecektir. Belirlenen gün ve saatte mülakatlar yüz yüze veya Skype aracılığı ile yapılacak. 

Programlar Sorumlusu için gereken sorumluluklar; 

Vakfın stratejisi ve hedefleri doğrultusunda;

 • Devam eden tüm projelerin planlamalarının sağlanması ve yıllık faaliyet planı çıkarılması,
 • Faaliyet planına bağlı bütçe çalışmasını yapmak,
 • Fon, kampanya gibi alternatif kanallardan gelecek proje önerilerini şekillendirmek ve yürütmek,
 • Aylık projeler raporunu sunmak,
 • Mevcut proje ve geliştirilecek tüm programların başvuru, değerlendirme ve karar süreçlerini yürütmek, takibini yapmak,
 • Projeler/ programlardan yararlanan gençler ile gönüllü faaliyetler planlamak, yıllık faaliyet planına dahil etmek,
 • Savunu kapsamında organizasyonları planlamak ve yönetmek,
 • Kütüphane süreçlerini yönetmek ve geliştirmek,

Aranan Nitelikler:

 • En az lisans mezunu,
 • Tercihen sivil toplum alanında proje, gönüllülük ya da iletişim alanlarında 2 yıl iş deneyimine sahip olan,
 • Tercihen iyi derecede İngilizce bilen,
 • Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ve yenilikleri takip eden,
 • Office gibi temel bilgisayar programlarına hakim,
 • İletişim, planlama ve organizasyon becerileri yüksek,
 • Yaratıcı düşünmekle kalmayıp, bu yaratıcı fikirleri projelendirip uygulama konusunda istekli,
 • Seyahat engeli olmayan, saha görevlerinde aktif olabilecek,
 • Gençlerle kolay iletişim kurabilen,
 • STK alanındaki gelişmeleri takip eden,
 • Kendini geliştirmeye istekli,

Kaynak Geliştirme Sorumlusu için gereken sorumluluklar; 

Vakfın stratejisi ve hedefleri doğrultusunda;

 • Yıllık Kaynak Geliştirme plan ve bütçesinin strateji oluşturarak hazırlanması,
 • Günlük kaynak geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi,
 • Bağışçılarla iletişim kurulması, bilgi sağlanması, bağışlarla ilgili verilerin veritabanına kaydedilmesi,
 • Vakfın iktisadi işletmesi için iş planı hazırlanması ve uygulanması, ürün geliştirme alanında çalışma yapılması,
 • Ulusal ve uluslararası fonların takip edilmesi, Programlar Sorumlusu ile birlikte başvuru dosyasının hazırlanması, sürecin takip edilmesi,
 • Bireysel ve kurumsal bağışçı çalışmalarının yürütülmesi,
 • Etkinlikler aracılığıyla kaynak yaratmak için gerekli görüşme ve ziyaretlerin yapılması,
 • Aylık kaynak geliştirme raporlarının hazırlanması,

Aranan Nitelikler:

 • En az lisans mezunu,
 • Tercihen STK alanında iletişim, ya da kaynak geliştirme alanlarında 1 yıl iş deneyimine sahip olan,
 • İngilizce bilen,
 • Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ve yenilikleri takip eden,
 • Office gibi temel bilgisayar programlarına hakim,
 • İletişim, planlama ve organizasyon becerileri yüksek,
 • Yaratıcı düşünmekle kalmayıp, bu yaratıcı fikirleri projelendirip uygulama konusunda istekli,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Seyahat engeli olmayan ,

Kaynak: Sivil Alan

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.