TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Alakır'daki canlılar desteğinizi bekliyor!

Güncelleme Tarihi 07.07.2014

Senelerdir hep birlikte dayanışma içinde verdiğimiz yaşam mücadelesinin hukuksal ayağında elde ettiğimiz, Alakır Vadisi'nin "1. Dereceden Doğal SİT Alanı" kapsamında koruma altına alınma kararının yürürlülüğe girebilmesi için, ilgili yürütme organı olan 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü' tarafından tescillenerek ilan edilmesi gerekiyor.

Ancak görüyoruz ki yargının verdiği bu karar, yürütme tarafından halen uygulanmıyor ve bu yüzden her geçen gün daha fazla canlı koruma altına alınması gerekirken zarara uğruyor.

İlgili kurumların Alakır Vadisi'nin "1. Dereceden Doğal SİT Alanı" olduğunu derhal tescilleyerek ilan etmeleri için, hep birlikte dilekçe ve imzalarımızla bu kurumlara bir kez daha görevlerini hatırlatıyoruz.

Bu konuda Alakır'da yaşam mücadelesi veren canlılara destek olmak için;

En alttaki dilekçeyi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Mustafa Kemal Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı), Çankaya/Ankara adresine iadeli taahütlü olarak gönderebilir, 0312 222 26 61 nolu telefona fakslayabilir, tabiat@cbs.gov.tr adresine e-postalayabilir, ya da bit.ly/alakirsit linkini tıklayarak change.org üzerinden destek olabilirsiniz.

Lütfen destek olalım, katılalım ve paylaşarak duyuralım..

Alakır'ın yaşam mücadelesi veren tüm canlıları adına şükranlarımızla..

Alakır Nehri Kardeşliği

Alakır

Dilekçe;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne,

KONU:

ANTALYA  3. İDARE MAHKEMESİ  2010/280 E ,  2012/165 K SAYILI KESİNLEŞMİŞ   İLAMININ UYGULANMASI.

AÇIKLAMALAR:  

Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Başkanlığı tarafından (Dava aşamasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ,Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu Başkanlığı olarak değişti)

23.02.2010/ tarihli 2010/3839 sayılı KARARI ile Kumluca İlçesi sınırları içinde yeralan Alakır Nehri'nin doğduğu yerden, denize döküldüğü son 2.5 km kadar olan kısma kadar "1. Derece Doğal Sit Alanı" ilan edilmesine ilişkin başvuru reddedilmişti.

Bu red kararının iptali için başvurulan Antalya 3. İdare Mahkemesi  2010/280 E, 2012/165 K sayılı ilamı ile, Antalya İli, Kumluca İlçesi, Alakır Çayının kaynağından itibaren (mevcut I.Derece Doğal Sit Alanı sınırına kadar) "I. Derece Doğal Sit alanı" olarak ilan edilmesi gerektiğine karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir. 

 

SONUÇ:

Hassas doğal yapısının zarar görmeden korunması adına, MAHKEME KARARININ DERHAL VE BEKLETİLMEKSİZİN UYGULANARAK,  

1) Antalya İli, Kumluca İlçesi, Alakır Çayının kaynağından itibaren  (Mevcut I.Derece Doğal Sit Alanı sınırına kadar)  "I.Derece Doğal Sit Alanı" olarak ilan edilmesi ve yayınlanarak ilgili kurumlara duyurulması,  

2) Mahkeme kararının içeriğine uygun olarak, değişen kanunlar çerçevesinde koruma statüsünün verilmesi,

3) Antalya Çevre İl Müdürlüğünce Alakır Nehri üzerinde yapılacak  herhangi bir Hes inşaatına ilişkin   Çed başvurusunda komisyonunuza  sorulacak görüşlerde, kararın özellikle belirtilmesi ve ÇED başvurularının reddedilmesine yönelik işlemlerin yapılmasını talep ederim.

 

İHTAR:   

Aksi  takdirde, kararın uygulanmayıp  Sit ilan edilmemesinde ihmali olan veya kasten kararı uygulamayan görevliler ve amirleri hakkında, "Mahkeme kararlarının uygulanmamasından kaynaklı idari ve cezai" sorumluluklarına ve oluşan zararların tazmin yoluna gidileceği ihtar olunur.

 

Ad/Soyad:

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.